В ДЕЙСТВИЕ! СМЕТНАТА ПАЛАТА ПОГНА ПАРТИИТЕ

0
2198

Сметната палата напомня на политическите партии, че до 31 март трябва да представят финансовите си отчети за 2018 г. и декларациите по образец със списъци на физическите лица, направили дарения. Тъй като крайният срок през тази година се пада в неделя, последната възможност за партиите да предадат отчетите си, е 1 април, понеделник, съобщава сайта marica.bg.

Две седмици преди крайния срок само 29 партии от всичките 131 регистрирани към момента партии, които са задължени да представят отчетите си пред Сметната палата, са го направили.

Финансовите отчети трябва да се представят на хартиен и електронен носител. Това задължение се отнася за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд. През 2018 г. е прекратена дейността на 19 партии по информация от регистъра на политическите партии в СГС към днешна дата.

Съгласно Закона за политическите партии, годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите, се смята за неподаден.

До 15 април Сметната палата ще публикува на интернет страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2018 г. и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

Последиците от непредставяне в срок на годишните финансови отчети и декларациите със списък на дарителите, са налагане на имуществена санкция на политическата партия в размер от 5000 до 10 000 лв. и загубване правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители. Освен това Софийският градски съд има може да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години.

Ако тази статията Ви харесва, подкрепете ни във Facebook и я споделете с приятели!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here