ВАЖНО! ДЕПУТАТИТЕ ОТ ПРАВНАТА КОМИСИЯ ГЛАСУВАХА ЕДИНОДУШНО НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ПРОМЕНИТЕ НА ОМБУДСМАНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ПРИВИЛЕГИИТЕ НА БАНКИ И МОНОПОЛИСТИ

0
2168

С  13 гласа „за“ и нито един против днес в правната комисия на Народното събрание бяха приети на първо четене промените в Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, предложени от омбудсамна Мая Манолова и Министерството на правосъдието. С новите текстове се цели ограничаване на свръхпривилегиите на банки, монополи и защита от неравноправни клаузи.

„Ясен е проблемът – съществува дисбаланс в българското законодателство и по-специално в ГПК между интересите на икономически силните субекти – монополни дружества, бързи кредити, мобилни оператори, колекторски фирми, банки, финансови институции от една страна и гражданите в качеството им на потребители от друга. Този дисбаланс е особено чувствителен в частта на съдебни събирания на дължими суми към тези монополисти“, заяви Манолова.

По думите й, в момента законодателството е изцяло в полза на икономически силната страна, като особено тревожна и несправедлива е ситуацията в отношенията между гражданите и банките. Причината е, че банките разполагат с абсолютната привилегия – въз основа на едностранно изготвен документ – извлечения от сметки, да се снабдят със заповед за незабавно изпълнение срещу длъжника и въпреки неговите възражения да започнат принудително събиране и осребряване на неговото имущество.

„Преди 2 години, когато заедно с Вас в правната комисия бяха направени промени, насочени към ограничаване правомощията на частните съдебни изпълнители, поех ангажимент, че следващата стъпка, която ще предприема, ще бъде срещу свъхпривилегиите на монополистите и на банките в законодателството. Предложеният законопроект е в резултат на това мое поето обещание към българските граждани“, припомни Манолова.

Тя отбеляза, че тласък на предложението за промяна в ГПК е дала и наказателната процедура на Европейската комисия, започната срещу България.

През м. януари т.г. стана ясно, че страната ни има двумесечен срок за промяна на законодателството и справяне с проблема, тъй като нарушава директивата за неравноправните търговски клаузи.

„Опитваме се с предложението да решим проблемите, които имат гражданите в съдебните процедури, инициирани от монополисти и особено на банки и да отговорим на изискванията на ЕК“, съобщи омбудсманът.

Манолова обясни предлаганата от нея 4 степенна защита срещу неравноправни търговски клаузи за защита на длъжника от съда, включително и служебно, в случай, че договорите с монополист или банка съдържат такава неравноправна клауза.

Сроковете за възражение срещу претенцията да бъдат удължени и длъжникът с възражение срещу монополист и срещу банка да може да спира принудителното изпълнение, е друга от предложените промени.

Омбудсманът беше категорична, че се налага да бъде предвидена защита на длъжници, които биват съдени без да знаят, често попадат в хипотеза да плащат два пъти и да бъдат товарени със сериозни съдебни разноски. Решението, по думите й, е да бъдат предвидени възможности длъжниците да спират започнатото изпълнение срещу тяхното имущество.Мая Манолова подчерта, че освен проектът, който тя е внесла, има и друг вариант, внесен от депутати, но той ще обезмасли напраните от екипа й предложения.

„Използвам случая още на първо четене категорично да възразя срещу предложенията, които изключват възможността за спиране на принудителното изпълнение при възражение на длъжника“, отсече омбедсманът и предупреди, че ако бъдат приети тези предложения, на практика ще се случи поредната имитация за промяна, която обаче няма да заблуди ЕК.

„Аз имам доста горчив опит в работата по тежки законопроекти, особено когато от другата страна стоят сериозни икономически интереси. Аз нося отговорност и нося на бой, била съм атакувана и справедливо, и несправедливо, многократно по отношение на работата по различни законопроекти, но този път искам просто да предупредя, че не съм съгласна правната комисия и НС да си измие ръцете с направените от мен предложения, просто този път няма да го допусна“, заключи омбудсманът.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here