ПРЕЗ МАРТ 2019 Г. СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА Е 1247 ЛВ., ОТЧИТА НСИ

0
1883

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3147.8 хил., съобщава НСИ.
От тях 1681.4 хил. са мъже и 1466.4 хил. – жени.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.7 на сто, като при мъжете този дял е 58.7 на сто, а при жените – 47.2 на сто.
През първото тримесечие на 2019 г. броят на безработните лица е 165.3 хил., от които 95.0 хил. (57.5 на сто) са мъже и 70.3 хил. (42.5 на сто) – жени. Коефициентът на безработица е 5.0 на сто и в сравнение с първото тримесечие на 2018 г. намалява с 0.7 процентни пункта. Коефициентът на безработица за мъжете е 5.3 на сто, а за жените – 4.6 на сто.
По предварителни данни през първото тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.9 на сто спрямо първото тримесечие на 2018 година. Увеличението в индустрията е с 11.4 на сто, в услугите – с 13.1 на сто, и в строителството – с 8.4 на сто.

Според бизнес анкетите на НСИ през юни 2019 г. 34.9 на сто от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.
През март 2019 г. средната работна заплата е 1247 лв. и нараства с 5.3 на сто в сравнение с предходния месец. Спрямо март 2018 г. ръстът е 12.6 на сто, съобщава НСИ.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here