ОБЛАГОРОДЯВАТ ТРИ ПАРКА В „РОДОПИ“, ИЗГРАЖДАТ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ЛИЛКОВО

0
330

Облагородяват паркове в три населени места от община „Родопи” и се изгражда информационен център в село Лилково.

Кметът на община „Родопи” Павел Михайлов подписа днес договор с Държавен фонд „Земеделие“ за изграждане и реконструкция на туристическа инфраструктура в селата Брестник, Крумово и Първенец. По проекта ще бъде поставен и информационен център в село Лилково.

Проектът е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001- Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфарструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони .

Стойността на заявените за финансиране разходи са в размер на 100 хиляди лева без ДДС. Проектът е тристранен между Община „Родопи”, сдружение „МИГ- Перущица-Родопи” и ДФ „Земеделие”.

Дейностите по изпълнение на проекта предвиждат благоустрояване на парк „Чинара” в село Първенец и парк „Могилата” в село Крумово. Ще бъде реконструирано и парковото пространство зад храм „Свети Николай Чудотворец“ в село Брестник. Ще бъде подменена настилката, ще се направи ремонт на оградите и озеленяване.

В село Лилково ще бъде поставена дървена къща, в която да се представят рекламни материали, а местни производители ще могат да излагат продукцията си.

След като подписа договора, кметът се срещна и с изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Борис Михайлов, с когото обсъдиха съгласуване на други проекти на общината в ДФ „Земеделие“ и благодари за съдействието.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here