КАК СЕ УБИВА ЕДНА ОБЩИНА?

1
2282
Пламен Спасов - Царят на фалшивите новини

През мандат 2007-2011 г. настоящият кмет на община „Родопи“ бе общински съветник в същата от ПП ГЕРБ. През същия мандат в Общинският съвет /ОбС/ многократно се коментираха задълженията на общината и действията на тогавашния кмет Шишков, във връзка с формиралия се дълг, т.е. не съществува хипотеза при която всеки от действащите съветници в този мандат да не е бил наясно с това.

 През ноември 2011 г. господин Пламен Спасов бе избран за кмет на община „Родопи“ и той самият бе отлично запознат с наследството, което поема от управлението на изпълняващият тази длъжност преди него, в това число и какви задължения има общината.

Още през януари 2010 г. кметът Шишков със своя докладна бе поискал от Общински съвет разрешение за теглене на кредит, за покриване на същите тези дългове. В тази докладна просрочените задължения на Общината бяха описани по основание, размер и кредитор. Като най-голям беше посочен дългът към „Интегрирани пътни системи“ АД в размер на 3 500 000 лева. Общински съвет обаче нямаше правната възможност за взимане на решение за теглене на дългосрочен заем една година преди изборите.

Такава пречка обаче не съществуваше в началото на следващия мандат, още повече, че кметът Спасов бе подкрепен от убедително мнозинство в месният парламент.

 А какъв беше размерът на дълга?

Според отчета за изпълнение на „Бюджет 2011“, направен от кмета Спасов през август 2012 г., приет от ОбС, дългът към края на 2011 г. е бил 5,2 млн. лв. Същите са данните и в писмото на тогавашния министър на финансите в първото правителство на ГЕРБ – Дянков.

През 2014-2015 г. в общинския вестник кметът на община „Родопи“ твърди, че дълговете, оставени му от предишния мандат, са в размер на 14,5 млн. На своите предизборни събрания през 2019 г. обаче Спасов вече твърди, че дълговете са били 21 млн. Кое от тези твърдения е вярно не е ясно?!

Но нека да приемем средната стойност – 14,5 млн. лв.

Какво щеше да се случи, ако този кредит беше изтеглен още в началото на мандата му?

 Дълговете на общината щяха да са погасени, доброто име на община „Родопи“ като изряден длъжник – запазено, а лихвата по кредита щеше да е не повече от 4 % годишно.

Вместо това Спасов поиска с докладна записка съгласието на съветниците си за теглене на кредит едва през февруари 2014 г., а самият кредит бе изтеглен през април същата година. Разноските по теглене на кредита, срокът на договора, дължимите лихви така или иначе бяха факт. Но освен тези разходи, които щяха да са дължими и при теглене на кредит през 2011-2012 г., към дълга се добавиха още редица тежести а именно:

За периода от началото на мандата до тегленето на кредита към тези хипотетични 14,5 млн. се добавиха още приблизително 26% наказателна лихва за забава, което прави около 3 770 000 лв. Така от 14,5 млн. дългът на община „Родопи“ нарасна на 18 200 000 млн. лв.

В резултат на забавата бяха заведени редица съдебни дела, с дължими държавни такси за първа инстанция – 4% върху претендираната сума (включително лихвата за забава) и още 2 % от тази сума за втора инстанция. След това бяха образувани изпълнителни дела, таксите на съдебните изпълнители, по които бяха между 4 и 6 % от събраната сума, или оскъпяването беше между 10 и 12 % само от такси.

Отделно по делата (съдебни и изпълнителни) бяха присъдени разноски за адвокатски хонорари в размер на 3% от стойността на делото за първа инстанция, 1,5% за втора инстанция и 1,5% за изпълнителното дело, или общо 6%.

Така оскъпяването в резултат на делата възлезе на 16-18%, което се равнява на сума в размер между 2 900 000 млн. лв. и 3 300 000 млн. лв. Да не говорим за скъпоструващите юридически услуги които се налагаше междувременно да заплаща община „Родопи“.

Ето така дългът порасна с почти  7 000 000  СЕДЕМ МИЛИОНА лева! Но това оскъпяване все още не е всичко!

В резултат на всичко това бяха разпродадени над 1 400 дка общински земи, и то най-хубавите и най-скъпите! Земя, от която общината трябваше да се издържа или да бъде върната на правоимащите собственици, които очакват това обезщетение от 2005 г.

В резултат на тази немарливост, на ръководството на община „Родопи“, успяха да забогатеят шепа „бизнесмени“, двама частни съдебни изпълнители и една-две адвокатски кантори.

Средно капиталовите разходи при управлението на Спасов са 2 000 000 млн. лв. годишно.  Това са парите за асфалтиране, канализации, ремонти, проекти, покупката на активи за общината. Вместо за това, парите на данъкоплатците отидоха за лихви и разноски по дела, поради което и в мандата на Спасов нищо не беше направено в община „Родопи“!

НИЩО, ОСВЕН ТРУПАНЕ И ПОГАСЯВАНЕ НА БЕЗСМИСЛЕН ДЪЛГ.

1 КОМЕНТАР

  1. Какво казва прокуратурата по този въпрос, щом има толкова явно ощетяване на общината?

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here