СЪЗДАВАТ ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА „РОДОПИ“

0
140

Община „Родопи” започва да набира доброволци за сформиране на отряд „Родопи”. Идеята е формированието да съдейства при предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Екипът ще се състои от 15 души, които ще бъдат от всички населени места на територията на общината. Те ще бъдат подсигурени с необходимата екипировка и специализирана техника. Координатор на формированието е Костадин Колев.

Регистрираните доброволци ще преминат основен курс на обучение за реакция при кризи и отстраняване на последиците от тях.

Доброволците ще се включват и за осигуряване на социален патронаж на рисковите групи в обществото-възрастни, болни и самотно живеещи хора.

До момента в община „Родопи” няма организирано доброволно формирование. Въпреки това, десетки жители във всички населени места се включиха с помощ по време на пандемията от коронавирус. През лятото на миналата година доброволци участваха в гасенето на големите пожари в Кадиево, Първенец и Белащица.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here