НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ ЕНЕРГИЕН ПАЗАР – ПЪТ КЪМ КОМПРОМИСИ

0
2306

Европарламентът одобри пакет от мерки за осигуряване на достъп, на гражданите от страните на Съюза, до чистата енергия (Clean Energy for All). Мерките имат за цел да  определят развитието на енергийния сектор, на страните от ЕС, в посока на увеличаване на тяхната част от възобновяеми енергийни източници и подобряване на преноса на електроенергия.

„Решение за бъдещият дизайн на пазара на електроенергия ще позволи на страните да се доближат до създаването на Енергиен съюз. Новият пазар ще е по-гъвкав и ще съдържа значителна част на ВИЕ. Интегрираният енергопазар на ЕС е най-ефективният способ за осигуряване на доставка, на сигурна и достъпна енергия, на гражданите на Съюза“, заяви Еврокомисарят по енергетика и климат Мигель Ариас Каньете.

Според политикът, пакетът от мерки ще осигури повишаване на конкуренцията, а също и самото участие на потребителите в прекия процес на енергийния пренос. Той също така добави, че представените механизми не позволяват скрито субсидиране на конвенционални мощности, ограничаващи темповете на постигане на климатичните цели.

Обемът на средства, отделени само за реализация на инфраструктурни проекти ще е 750 милиона евро.

Друга насока за постигане на климатичен неутралитет на ЕС трябва да е автомобилната индустрия. През 2030 г. на територията на Европа ще бъде разрешена продажбата на леки автомобили, отделящи средно с 37,5% по-малко въглероден диоксид в сравнение с целевите показатели за 2021 година.

По оценки на Европейската комисия, тази стъпка ще позволи да се спестят повече от 380 милиона тона петрол в периода между 2020 и 2040 г.

Подобни мерки за икономии са особено важни с оглед на това, че ЕС е вторият най-голям глобален пазар на петрол и петролни продукти след САЩ. Средното търсенето на петрол в Европа през 2018 г. бе 15 милиона барела на ден.

Като се има предвид този факт, твърдото ограничение на дяла на емисиите на въглеродните диоксиди от новите видове автомобили, с двигател с вътрешно горене, и създаването на изкуствени преференции за насърчаването на продажбите на електрически автомобили изглежда ненавременно, особено на фона на зависимостта на редица страни-членки на ЕС, от конвенционални източници на енергия.

В съответствие с декларацията на Асоциацията на европейските автопроизводители, намаляване на емисиите на 37,5% не може да се постигне, въз основа на текущата ситуация на пазара. Подобна цел има в основата си единствено политически мотиви и не взема под внимание технологични и социално-икономически показатели.

„За приближаването на автомобилната индустрия към екологичната неутралност трябва да се осигури висока ефективност на горивни и смазочни материали при намаляване на дяла на емисиите на въглеродни диоксиди до края на 2018 г.“ заяви организацията FuelsEurope, която е подразделение на Асоциацията на европейските оператори на рафиниране.

Тази мярка ще позволи да се запази стабилността на енергийния микс на тези държави от ЕС, където се наблюдава зависимостта от конвенционални източници на енергия, включително петрол. Една от тези страни е България, където петролния сектор служи като значителна помощ в развитието на националната икономика. В тази връзка е забележително взетото през март решение на българското правителство за удовлетворяване на петиции на три международни компании, водещи разработване на находища в страната – Total, OMV и Repsol, подали искане за удължаване със 109 дни на действащото разрешително за добив на нефт и газ в блок 1-21 Хан Аспарух  в Черно море.

Всъщност именно големите международни играчи на пазара са ключовите агенти, които  играят ролята на движеща сила в процеса на преход към екологичен неутралитет в сектора, активно реализирайки и прилагайки в своята дейност модерни индустриални стандарти, в областта на производството на чисти горива и екогорива.

Пример за екологично отговорен подход на нефтопреработвателната индустрия към  производството е дейността на компанията „Нефтохим-Бургас“, дъщерно предприятие на ЛУКОЙЛ в България. Следвайки установената политика в областта на опазването на околната среда, предприятието инвестира в най-съвременни технологии, предназначени за намаляване нивото на замърсяване на обекти на предприятието.

Следвайки изискванията на националното и общоевропейското законодателство, компанията модернизира съществуващите и изгражда нови съоръжения за подобряване на екологичната ситуация в района на дейността си. Като инвестира в екологично безопасно производство, ЛУКОЙЛ също реализира програма за отстраняване на екологични щети, причинени от предишните собственици на НПЗ (рафинерия) до приватизацията.

Така, например, в инсталация на каталитичен крекинг на площадката на рафинерията е построен нов котел-утилизатор, П-401, а също така са инсталирали филтърна система, базирана на технология от ново поколение в областта на рафиниране – предприятието в Бургас е един от пионерите, които я прилагат на територията на Европейския съюз.

Приносът на рафинериите в европейско пространство, които към днешна дата са около 90 на брой, в постигането на екологична неутралност придобива все по-голяма актуалност при постепенното им включване в международни инфраструктурни проекти наравно с ВЕИ в рамките на Clean Energy for All.

Докато представители на енергийната индустрия обсъждат този проект, операторите на рафиниране ще се съберат в края на април на форум EU Refining Forum 2019, в дневния ред на който на първо място ще застанат допълнителните начини за подобряване на екологичната ефективност на бизнеса.

След като пакетът от мерки за изпълнение на Clean Energy for All получи „зелена светлина“ от Комитета на Европейския парламент по промишленост, изследвания и енергетика, ще бъде приет на пленарно заседание и одобрен от Европейския съвет, държавите-членки на ЕС до края на 2020 година ще трябва да осигурят  спазването на новите правила. Остава да се разчита, че в стремежа си да приложат на практика политическите инициативи за подобряване на екологичността на енергийния пазар, ще бъдат в необходима степен разгледани националните фактори, свързани, включително, със структурата на потреблението на енергия от източници.

Автор: Игор Львоф

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here