Жителите на Храбрино ще гласуват дали да бъде изградена кариера в близост

0
340

В началото на семицата се проведе среща между жителите на Храбрино и ръководството на община “Родопи“, от която стана ясно, че инвеститорите ще се съобразят с исканията на населението и ще оттеглят заявеното инвестиционно намерение за изграждане на кариера в селото. Те ще инициират и процедура за прекратяване на договора им от 15 Юли 2014 година с министерство на енергетиката. В срок от 7 дни жителите трябва да получат информация, че това се е случило, в противен случай ще се състои местен референдум.

Към този момент все още няма задвижена процедура по изтегляне на заявлението от страна на инвеститорите, нито пък са предприети стъпки за прекратяване на договора им с Министерството.

Ако това не стане скоро на жителите на Храбрино ще им предстои гласуване дали в близост до населеното място да бъде изградена кариера са добив на скално-облицовъчни материали. В средата на юли ще бъде свикано общо събрание, което ще се проведе на площада пред местното кметство. В гласуването право да участват ще имат всички граждани, които имат постоянен или настоящ адрес в населеното място, и имат непрекъснати избирателни права.

На общото събрание в Храбрино ще бъде поставен въпросът както следва: ,,Против ли сте община Родопи чрез кмет и/или общински съвет да позволи промяна на предназначението на имоти – публична общинска собственост, частна общинска собственост и частна собственост, находящи се в местностите „Камък“ и „Отоманица“, землището на с. Храбрино, за изграждане на кариери за добив на гнайсошисти в концесионна площ „Бунилото“, община Родопи, област Пловдив чрез ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/?“

Събранието, което се осъществява на основание Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,
 е насрочено за 17 юли /сряда/ от 18:30ч. Междувременно на Отдел ”Регистрация и гражданско състояние” към Община „Родопи“ е възложено да направи проверка на актуалните списъци на всички граждани с избирателни права в село Храбрино, които после ще дадат мнението си по ключовия въпрос.

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here