Защо предложения подобряващи условията на живот в цялата община не намериха място в бюджета?

0
1652

Общински съвет „Родопи“ днес сутринта проведе заседание в заседателната си зала в сградата на общината. На днешната извънредна сесия присъстваха 17 общински съветника.

Дневния ред беше съставен 8 на брой точки. Акценти на състоялото се заседание несъмнено бяха точките за приемане на окончателния бюджет на община “Родопи“ и приемането на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

Общинския съветник Йордан Бакалов, от името на групата на Обединени земеделци прави няколко предложения на комисията по бюджет, с искане да бъдат включени в бюджета за 2023 година, но те така и не биват вместени.

Предложенията от Бакалов, които така и не намериха място в бюджета за 2023 година са:

Да бъдат предвидени средства за изработване на проект за фотоволтаична инсталация на покрива и ремонт на цялата спортна зала в село Брестовица за сумата от 300 000 лв.

Да бъдат предвидени средства за проектиране и изграждане на 12 детски площадки, по една във всяко детско заведение на територията на община “Родопи“. Проектиране и оценка на съответствието на инвестиционния проект по 12,000 лв. на детска площадка, което прави общата необходима сума в размер на 144,000 лв.

Да бъдат предвидени средства за изграждане на светофарната уредба на кръстовището на село Златитрап с Прослав и околовръстния път за сумата от 150 000 лева. 

От години жители на околните населени места сигнализират за натовареността и опасността на кръстовището намиращо се на околовръстното на Пловдив.

Да бъдат предвидени средства за увеличаване на сумата за изработката на общия устройствен план от 140 000 на 300 000 лв., или увеличение с 160 000 лв.

Примерът в с. Белащица, където има хаотично разположение на сгради с различно предназначение и дори свинарник между тях, е ярко свидетелство за необходимостта от изработване на общ устройствен план.

Общата сума на предложенията е 754 000 лева, средства, които значително ще подобрят условията и начина на живот на жителите на цялата община.

Само за пример ще дадем изграждането на станалия вече известен фонтан в село Първенец, за направата на който бяха изразходвани почти двойно повече от горе предложените средства от бюджета.

Всичко това огорчи присъстващите в залата и на гласуването за приемане на окончателния бюджет на община “Родопи“ стана ясно, че има въздържали се от общинските съветници и той не беше приет.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here