ЗАПОЧВАТ ЗАСЕДАНИЯТА ЗА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В ОБЩИНА “РОДОПИ“

0
1812

Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив съобщава, че са насрочени заседания на комисия съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2019/2020 година на територията на община „Родопи“. 

Членове на комисията са: Валентина Гънчевска, Лазаринка Йочкова, Елица Попова, Пенка Петкова, Филиз Фандъкова – Кукудева.

Ето графикът на заседанията по дати и час, за населените места, както следва:

Село Кадиево – 23 август, 10,00 часа;

Село Крумово – 27 август, 13,00 часа;

Село Оризари – 23 август, 13,00 часа;

Село Първенец – 23 август, 15,00 часа;

Село Устина – 27 август, 15,00 часа;

Село Цалапица – 27 август, 10,00 часа.

Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“ в срок до 5 август на съответната година.

В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция „Земеделие“.

При изготвянето на проекта на разпределение в работата на комисията участват и собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване“, гласи член 37 т.„в“ от Закона.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here