ЗАДАВА ЛИ СЕ СКАНДАЛ СЪС СХЕМИТЕ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”?

0
2517

Както стана ясно почти в цяла България има фирми които са извършили доставки по схема „Училищен плод” от октомври 2018 г. до май 2019 г., но не са получи нито стотинка от страна на ДФ „Земеделие”.

Доставките, които са извършвали фирмите са минали многократни проверки от страна на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие”.

Фирмите доставчици са изпълнили своите задължения в срок, като качество и количество, но въпреки всичко това плащане за извършените доставки… няма!

Съгласно  Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и „Училищно мляко”, ДФ „Земеделие” изплаща одобрените суми на заявителя в срок от 3 месеца, от подаване на заявка за плащане по схема „Училищен плод“, доставени в изпълнение на издадения акт за одобрение.

Всички доставчици са притискани от НАП, Кредитни институции, служители и работници заради забавените плащания.

Ако не се разплатят дължимите суми на доставчиците в срок, те ще бъдат принудени  да си потърсят вземанията от учебните заведения, чрез съдия изпълнител.

Въпреки, че доставчиците нямат официални договорни отношения, нито с ДФЗ, нито с учебните заведения – бенефициенти по програмите, съгласно Закона за задълженията и договорите обаче, издадена фактура и придружаващият я приемо-предавателен протокол, са достатъчно условие дължимите суми от учебните заведения да станат изискуеми.

Под  въпрос е дали учебните заведения ще продължат да участват в бъдеще по програмата. Една прекрасна инициатива, която научи нашите деца да заобичат плодовете и млеката.

Нека заедно не позволим, нещо което вече 9 години е работило и е очаквано от децата, да се превърне в поредния провален проект!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here