За какво гласуваме на европейските избори

0
136

На всеки пет години гражданите на Европейския съюз избират членовете на Европейския парламент.

Кого избираме на европейските избори?

На европейските избори гражданите на страните от Европейския съюз избират депутатите в Европейския парламент, които са техните представители на европейско ниво.

С какви правомощия разполага Европейският парламент?

Заедно с представителите на правителствата на страните в ЕС депутатите в Европейския парламент вземат решения и приемат нови законодателни актове, които оказват цялостно влияние върху живота в ЕС. Тези актове преследват различни цели –икономически растеж, подкрепа на уязвимите хора, мерки относно климатичните изменения, укрепване на сигурността и много други.

Депутатите разискват социални, икономически и политически теми и следят за опазването на ценностите на Европейския съюз: зачитане на правата на човека, свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона.

Парламентът одобрява бюджета на ЕС и следи как се използват средствата. Той избира председателя на Европейската комисия, назначава еврокомисарите и упражнява надзор върху работата им.

Колко често се провеждат европейски избори?

Европейските избори се провеждат на всеки пет години. Предходните европейски избори бяха през май 2019 г.

Кога ще са следващите европейски избори?

Следващите европейски избори ще се проведат от 6 до 9 юни 2024 г.Изборите се провеждат в рамките на четири дни – между четвъртък и неделя.

Броят на избраните депутати от всяка участваща политическа партия е пропорционален на броя на гласовете, които тя е получила на изборите.

Гражданите на ЕС, които живеят в друга страна от ЕС, имат право да гласуват и да участват като кандидати на европейските избори в страната, където живеят. Всеки гражданин може да гласува само веднъж.

Колко депутати ще избере всяка страна?

През юни 2024 г. ще бъдат избрани общо 720 евродепутати – с 15 повече в сравнение с предишните избори.

Броят на евродепутатите, които ще бъдат избрани във всяка страна на европейските избори през 2024 г., е следният:

Германия: 96 Франция: 81 Италия: 76 Испания: 61 Полша: 53 Румъния: 33 Нидерландия: 31 Белгия: 22 Гърция: 21 Чехия: 21 Швеция: 21 Португалия: 21 Унгария: 21 Австрия: 20 България: 17 Дания: 15 Финландия: 15 Словакия: 15 Ирландия: 14 Хърватия: 12 Литва: 11 Словения: 9 Латвия: 9 Естония: 7 Кипър: 6 Люксембург: 6 Малта: 6

За какви партии гласуваме на изборите – национални или европейски?

В изборите се съревновават национални политически партии, но когато депутатите в Европейския парламент бъдат определени, повечето избират да се включат в наднационални политически групи. Повечето национални партии са свързани с определена европейска политическа партия.

Какво представляват политическите групи в Европейския парламент?

Депутатите в Европейския парламент се организират в политически групи, които споделят общи идеи. Всяка група трябва да включва поне 23 депутати от поне една четвърт от страните в ЕС. Групите в Парламента през изтичащия мандат са седем.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here