За да се родим имаме нужда от 2048 дека-баба и дядо

0
223
За да се родим имаме нужда от:
2 родители
4 баби и дядовци
8 прабаби и прадядовци
16 прабаби и прадядовци
32 тетра баба и дядо
64 пента баба и дядо
128 хексa баба и дядо
256 хепта баба и дядо
512 окта-баба и дядо
1024 нона баба и дядо
2048 дека-баба и дядо
Само за последните 11 поколения имаме нужда от 4096 прародители, а всичко това е около 300 години преди да се родим!
Спри за миг и помисли…
Откъде са дошли?
Колко битки са водили?
Колко са гладували?
Колко войни са преживели?
След колко превратности са оцелели?
Колко радост, любов, сила и кураж сме наследили от тях?
Колко от силата за оцеляване е имал всеки от тях и ни е оставил, за да може днес да сме живи?
Колко съдби, характери, житейски победи и поражения са това.
Трябва да се чувстваме благодарни и обичани на всички наши предци, защото всеки един от тях е във всеки от нас! Съществуваме само благодарение на всичко, през което е преминал всеки от тях.
Затова наш дълг е да почитаме предците си и да се опитаме да живеем по начин, от който биха се гордели с нас.
 / Източник: Дзен /

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here