ВИЖТЕ ДВАТА ВАРИАНТА ЧРЕЗ КОИТО МАЙКИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПО 450 ЛЕВА ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ НА ДЕТЕ

0
122

Тази година работници и служители с деца имат право на нов вид облекчение от гледна точка данъци. За едно дете данъчната основа се намалява с 4500 лева и майката/таткото могат да си върнат 450 лева от данък общ доход. Родителите на две деца ползват облекчение от 900 лева, а за три и повече ​- 1350 лева. Това е еднократно и действа само за 2021 г., като беше утвърдено още в края на миналата година с Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Досега данъчните облекчения за деца бяха над 22 пъти по-малки – 20 лева за едно дете и 40 лева за две.

Има два начина родителите да си върнат част от данъка, съответстващ на 450 лева за едно дете и 900 лева за две.

Първият е чрез работодателя, който в срок до 31 януари 2022 г. възстановява разликата на работника/служителя. След това фирмата ще трябва да си прихваща този разход от бъдещите плащания по данъка на всеки служител. С други думи, фирмите трябва да имат повече оперативни средства. Повечето фирми обаче нямат такъв свободен ресурс, особено в условия на криза и полукретащи браншове заради пандемични ограничения или забавени доставки за производство.

Пример: служителка с 2 деца и месечно брутно трудово възнаграждение, близко до средното за страната, от 1500 лв. Тя има право на данъчно облекчение от данъчната основа в размер на 9000 лв., което означава, че майката ефективно може да получи 900 лева, представляващи сумата от спестения данък от данъчното облекчение (9000 лв. х10%). Във фиша с месечната работна заплата се вижда, че жената има удръжка за данък само 129.33 лв. Което означава, че работодателят ще трябва да заплати общо 900 лева на служителката в срок до 31.01.2022 г. Тази сума той ще приспада от следващи плащания за данък върху доходите от трудови правоотношения. Ако този работодател има само една служителка, при равни други условия, това означава той да приспада тази сума в следващите 7 месеца (1500 лв./129.33 лв.). Ако този работодател има 20 служителки с по 2 деца всяка и с брутни заплати 1500 лева, то сметките показват, че работодателят трябва де факто да кредитира държавата с 18 000 лева (900х20), за да ги изплати на служителите си под формата на данъчни облекчения за деца, след което месеци наред да чака те да бъдат приспаднати от държавата от бъдещи данъци. И още една хипотеза – ако този работодател в началото на следващата година свие дейността си и прекрати договорите на половината от служителите, то при равни други условия, това автоматично ще удължи периода на приспадане на сумата от бъдещите данъци на 14 месеца, или 1 година и 2 месеца, изчисляват счетоводители. Сметките показват още, че при служителите с по-ниски доходи периодите на приспадане на кредитираните данъчни облекчения от бъдещи данъци са по-дълги. Например, ако фирмата има наета една служителка с две деца и брутна заплата 700 лева и ако тя ползва данъчно облекчение чрез работодателя си, то при равни други условия, работодателят ще приспада надвнесения данък в следващата 1 година и 2 месеца, или 14 месеца.

Вариант №2 за получаване на данъчния бонус, който по всичко личи, че ще е най-масов. При него родителите получават облекченията чак догодина, след като подадат годишната си данъчна декларация. Това трудно ще се случи до края на февруари месец, защото тогава е срокът работодателите да подадат справки за изплатените доходи на служителите. Така от 1 март в системата на НАП ще е налице цялата информация за изплатените от работодателя доходи и удържания данък. Именно затова ще бъде много трудно счетоводителят на фирмата да подаде въпросната декларация до 10 януари примерно, защото служителят бърза да си подаде годишната данъчна декларация до 15 януари и да получи тези пари.
Основното изискване, за да се получи данъчното облекчение, е служителят-родител да няма дългове към държавата. Облекчения се полагат за деца от 0 до 18 години. Бебетата ще донесат пари на родителите си само в случай че майката има доходи, за които се дължи данък общ доход. Майчинството не попада в тази хипотеза. Облекчения в пълен размер ще има и за младежите, които точно тази година навършват пълнолетие, независимо през кой месец.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here