УВЕЛИЧИХА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

0
2048

Тази година възнагражденията на секционните избирателни комисии са значително по-високи, ще се заплаща допълнително дори на лицата, които са присъствали на обученията, както и на тези, които са участвали в подреждането на секцията и в предаването на изборните книжа на общинските избирателни комисии, съобщиха от ОИК – Бургас.

За сведение на политическите партии в община „Родопи“, за членовете на СИК са предвидени следните възнаграждения:

* Председател  –  100 лева, Заместник-председател/Секретар – 90 лева, Член – 80 лева;

* За участие в обучението – допълнително възнаграждение в размер по 10 лв. на всеки участвал в обучението.

За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване  – допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.

За предаването на протоколите на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в ОИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение –  допълнително възнаграждение в размер на 25 лв. за всяко лице.

Членовете на СИК/ПСИК за деня преди изборния ден, за изборния ден и за следващия ден се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК/ПСИК са за сметка на републиканския бюджет.

ВАЖНО! Изплащането на възнаграждението на членове на СИК/ПСИК, регистрирани като безработни и/или с право на социално подпомагане, не лишава лицата от получаването на обезщетения и/или помощи, както и не изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства. 

Възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК НЕ се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица и НЕ е нужно да се декларират.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here