Удължиха срока на изработването на Подробен устройствен план /ПУП/

0
93

Удължиха срока на изработването на Подробен Устройствен План /ПУП/ на земеделски земи, за не земеделски нужди на територията на общините, които нямат изработен общ устройствен план до 01.01.2025г. Решението е обнародван в Държавен вестник бр. 6 от 20.01.2023г.

След 1-ви януари тази година подробни устройствени планове (ПУП) за урбанизирани територии може да се създават и когато няма общ устройствен план. В случаите, когато плановете за регулация и застрояване обхващат цялото населено място или землището му, или цялото селищно образувание, те изпълняват и ролята на общ устройствен план за съответната територия, е уточнено в закона.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here