Търсят спасители и пожарникари в Пловдив

0
491

Спасители и пожарникари търсят в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Обявен е конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

Две са вакантните длъжности за спасители – старши спасители в сектор „Специализирани оперативни дейности“. Също две свободни места има за пожарникари – старши пожарникари. Търси се и водач на специален автомобил ІІ – І степен.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически и да отговарят на следните изисквания:
1. Да имат само българско гражданство;
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
3. Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
4. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

От кандидатите се изисква още да не са навършили 41 години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР); да притежават средно образование;
да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в специализираните методики за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР; да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР.

Те трябва да притежават свидетелство за управление на МПС категория С и да не са лишавани от право да управляват моторно превозно средство за нарушение на Закона за движението по пътищата, през последните три години – за длъжностите „водач на специален автомобил ІІ – І степен, той и пожарникар”;да притежават свидетелство за управление на МПС категория СЕ и да не са лишавани от право да управляват моторно превозно средство за нарушение на Закона за движението по пътищата, през последните три години – за длъжността „спасител – старши спасител“ в сектор „Специализирани оперативни дейности“.

Конкурсни етапи:
1. Изследване на физическата годност.
2. Психологично изследване.
3. Заключително интервю.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here