ТЪРСЯТ 140 МЛАДЕЖИ ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА

Обявените работни места в държавните институции са на територията на цялата страна, като близо 700 от тях са в София, над 140 в Пловдив и Варна.

0
375

Дипломирани младежи могат да кандидатстват за работа в централни ведомства и техните поделения в страната по програмата „Старт на кариерата“.

Кандидатите трябва да са на възраст до 29 години и да са с висше образование, съобщават от Агенцията по заетостта. Обявени са 1 918 работни места с продължителност на заетостта една година.

Обявените работни места в държавните институции са на територията на цялата страна, като близо 700 от тях са в София, над 140 в Пловдив и Варна.

Преобладаващо се търсят младежи, завършили право, икономически, финансови и счетоводни специалности, социални дейности, информатика и компютърни науки, строителство, геодезия и други. Изисква се също така младежите да са регистрирани в Бюрото по труда като безработни или заети, търсещи работа, и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Желаещите могат да подават своите документи за кандидатстване за работни места в цялата страна до 29 октомври, включително в бюрото по труда, в което са регистрирани, или по електронен път чрез публикувания на сайта на Агенцията по заетостта формуляр.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here