СПИРАТ ДЕТСКИТЕ ЗА ЕДНА ГОДИНА ПРИ 5 НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ

0
2572

Парламентът окончателно прие по-строгите правила за отпускане на семейни помощи за отглеждане на дете или т. нар. детски. Те са обвързани с редовното ходене на училище, а целта е да се намали броят на отпадналите или необхванати от образователната система деца.

Депутатите одобриха окончателно текстовете, внесени от управляващите, без особени редакции между двете четения. Текстовете влизат в сила след три месеца или за новата учебна година.

Те предвиждаТ при 5 неизвинени отсъствия в рамките на един месец помощите да се спират за 1 година.

Същото важи и за три дни отсъствие на децата от задължителните предучилищни групи.

Срещу тази мярка се обявиха синдикатите КНСБ и „Подкрепа“. Аргументът им е, че така хората се лишават от права, а 5 неизвинени отсъствия могат да се натрупат и само от закъснения за час.

Помощите за отглеждане на дете се отпускат на семейства, в които доходът на човек е под 500 лева. Ако сумата е до 400 лева на месец, се дават 40 лева за едно дете, 90 лева – за две, 135 лева – за 3 деца, 145 лева – за четири и по 20 лева за всяко следващо. Детски получават и семейства с доходи на човек между 401 и 500 лева, но те са 80% от размера, който се дава за по-ниски доходи.

Досега при 5 неизвинени отсъствия за месец се спираха помощите само за него. Това според образователното министерство обаче не е достатъчно и мярката не работи. Причината била, че при спирането на детските за един месец намалявало доходите на семействата, размерът им падал под гарантирания минимум и на следващия месец, след налагането на санкцията, на практика взимали повече пари. За това сега помощите ще се спират за година. Те ще се дават на училищата и детските градини, в които учат децата, и трябва да се изразходват за подпомагане на образованието им. Преценката каква точно да е помощта, ще е на институциите.

Другата законова промяна засяга помощите, които се дават за тръгване в първи клас. В момента сумата от 250 лева се изплаща в началото на първия срок. От образователното министерство обаче твърдят, че много родителите записвали децата на училище, взимали парите и след това ги спирали да посещават часовете. За това от новата учебна година сумата ще се дава на два пъти – в началото на първия и в началото на втория срок. Ако пък детето има 5 неизвинени отсъствия за един месец, родителите ще трябва да върнат получените пари.

Получаването на месечни социални помощи вече се обвързва и с полагането на общественополезен труд от безработни в трудоспособна възраст, регистрирани в дирекцията „Бюро по труда“, и участието им в обучение за ограмотяване и/или повишаване на квалификацията.

Изключение ще са случаите на майчинство или когато здравословното състояние на лицето не позволява това. Месечните социални помощи се обвързват и с редовното посещаване на детска градина или училище от детето или ученика в задължителна предучилищна или съответно училищна възраст, съобразно формата на организация или на обучение, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.

Работодателските организации поискаха освен с обществено полезен труд социалните помощи да се обвържат и със сезонна селскостопанска работа.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here