СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ В ОБЩИНА „РОДОПИ“

0
175
Ето какво трябва да знаят желаещите да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ – Община „Родопи“ като социални асистенти и потребители.
Социални асистенти – попълват:
1.Заявление-декларация за кандидатстване за асистент
2.Декларация – Приложение 2
Кандидати за потребители – попълва се:
1. Заявление за ползване на социални услуги
2. Декларация за включване като потребител в СУ „Асистентска подкрепа
3. Декларация за съгласие
Готовите документи се приемат в сградата на Община – Родопи – Социална услуга „Асистентска подкрепа“ – като за потребителите могат да се донесат от кандидата за социален асистент или техен близък.
Формуляри могат да бъдат взети от кметствата на територията на общината.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here