ЩЕ ЗАРАБОТИ ЛИ КАРИЕРАТА В БЕЛАЩИЦА?

0
469

Със свое решение Административният съд в Пловдив обяви за незаконно затварянето на кариерата над Белащица. Магистратите прецениха, че концесионният договор на „Холсим кариерни материали Пловдив” АД за кариерата над Белащица е спрян без основания и актът за това се отменя.

Това постановява Пловдивският административен съд със свое решение по едно от делата, които концесионерът води срещу решението на Министерството на енергетиката от 27 февруари м. г. договорът да бъде спрян заради замърсяването на въздуха с прах от кариерата. В края на миналата година съдът отмени и мълчаливия отказ на енергийното министерство дейността на кариерата да бъде възобновена.

Мотивите и за днешното решение са подобни – дейността на кариерата беше спряна за нарушения на екологичното законодателство, за които на „Холсим“ са съставени 3 наказателни постановления. Глобата по едно от тях вече е платена, а дадените предписания да се ограничи запрашаването на въздуха или са били изпълнени към 27 февруари 2020-а, или изпълнението им е било в ход, констатира Административният съд.

„Пътят от републиканската пътна мрежа се измива и се води дневник на почистването. Вътрешнокариерните пътища се поддържат в добро състояние. Извършено е окончателно преместване на кантарите и е монтирано автоматично измиващо устройство, с което се извършва измиване на транспортните средства, напускащи кариерата“ – това са част от констатации на РИОСВ при проверки на място дали дадените указания се спазват. При това тези констатации със съответните протоколи са направени преди датата на спиране на концесионния договор.

Решението на Административният съд обаче подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here