СЪДЪТ СПРЯ НАМЕРЕНИЕТО ЗА КРЕМАТОРИУМ КРАЙ КУКЛЕН

0
1819

Административен съд в Пловдив отмени решението на директора на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите, с което се одобряваше инвестиционно предложение за преустройството на склад за строителни материа­ли в района на Куклен в крематориум за човешки тленни останки. 

Съдът е приел, че е допуснато съществено нару­шение на административно производствените правила, както и че съществува пропуск в самото инвестиционно предложение, което прави недостоверна представената информацията в доклада за Оценка на въздействие върху околната среда. Съдът е счел още, че инвестиционното предложение е недопустимо спрямо предвижданията на действащия Подробен устройствен план,  както и че липсва оценка на здравния риск.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върхов­ния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страни­те.

Делото бе образувано по жалби на община Куклен, представлявана от кмета Мария Белчева, както и от 5 физически лица.

Оценка на въздействието на околната среда е била издадена на 29.08.2017 г. от директора на РИОСВ Пловдив, а теренът, на който инвеститорът е заявил намерение да строи инсенератор за човешки тленни останки е в имот в местност „Орта хан“ край Куклен.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here