Съдът привлече ВиК към делото за водата на Белащица

0
367

Още една малка, но важна победа по тежкия път в битката за водата на Белащица постигнаха от Комитета „Стоп на кариерите в Белащица“ и всички в района, които се борят за правото си на здраве и живот без прах и замърсяване от близките кариери за инертни материали.

Административният съд в Пловдив, на свое закрито заседание, е разгледал преписките по делото, в което концесионерите обжалват заповедта на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район – Пловдив“ за учредяване на Санитарно Охранителна Зона за двата водоизточника на Белащица „Калоян Дере“ 1 и 2“.

От приложените документи е видно, че със свое писмо с изх.№ 24-00957 от 22.02.2022г./л. 380 и л. 660 от делото/ „В и К“ ЕООД Пловдив е поискало от БД
ИБР да бъдат учредени санитарно-охранителни зони съгласно Наредба №3/16.10.2000 г. във връзка с издадено Разрешително за водовземане №31510674/10.02.2022 година. На тази база съдът е преценил, че ВиК Пловдив трябва да бъде конституирано като заинтересована страна в процеса. До момента водното дружество се опитваше поне публично да не декларира позиция и да стои настрана от възникващите обществени напрежения, свързани с действията на концесионерите и протестите на местните хора против кариерите.

Със своето решение Административният съд в Пловдив дава възможност на „Водоснабдяване и канализация“ЕООД – Пловдив до датата на следващото съдебно заседание по делото – 25.09.2023 г. в 10,00 часа, да вземе становище по жалбите и искания на страните, да ангажира доказателства и да представи писмени такива. Дружеството е призовано като новоконституирана страна.

На предишното заседание съдът допусна като заинтересувана страна по делото представителите на инициативния комитет, представяни от адвокат Снежана Стефанова, която поиска разпит на свидетели от Белащица, за да се изясни проблема с безводието и нуждата от включване на водоизточниците във водопреносната мрежа. Съдът прие, че не е необходимо разпитване на свидетели, тъй като проблемът с безводието в Белащица е публично известен и неоспорим факт.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here