С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО СЕ ПРИЕ ПЛАНЪТ ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА „РОДОПИ“

Дневният ред на днешната сесия се състоя от 124 точки. Освен рекорден брой за този мандат, дневният ред на "Родопи" с тенденция надминава общинските съвети, освен в област Пловдив, вероятно и в страната.

0
459
Общинският съвет на община „Родопи” прие Плана за интегрирано развитие на общината с времеви хоризонт до 2027 година. Основополагащият документ, който е с изключително значение по отношение на развитието на всички 21 населени места в следващите седем години беше подкрепен от всички 24 общински съветници, присъстващи в залата.
Неговата цел е община „Родопи” да се превърне в бързоразвиващ се район, с ускорено икономическо развитие, насърчаване на предприемачеството и привличане на чужди инвестиции, демографски подем, подобряване на социалната среда и екологичната инфраструктура.
Прогнозният бюджет на Плана за интегрирано развитие на община „Родопи”е за над 230 милиона лева, които да се осигурят от Европейски фондове, от републиканския бюджет, този на общината и от други източници.
„ Община „Родопи” е една от най-динамично развиващите се общини. В последните години тя се превръща в чудесно място за живот и зона за отдих и туризъм. Планът е разработен в насока към обновяване на средата за живот, в подкрепа на местната икономика и равен достъп във всички населени места до качествено образование, здравеопазване, култура, социални дейности, спорт и младежки дейности”, каза по време на сесията кметът на общината Павел Михайлов. Той посочи, че първите проекти, на които ще заложи, ще бъдат в образователната инфраструктура.
След разговор на кмета на общината Павел Михайлов с представители на ИК „Стоп на кариерите в Белащица” беше поставен въпросът за включване в Плана на зоната около параклис „Свети Спас” край селото, като туристическа дестинация с обособяване на пешеходни маршрути от селата Марково и Белащица.
Общинските съветници единодушно приеха и това допълнение в стратегическия документ, като за пореден път затвърдиха позицията си спрямо добива на инертни материали над село Белащица.
Припомняме ви, че местния парламент вече е гласувал две свои декларации против кариерните дейности в селото. 
Планът за интегрирано развитие ще бъде публикуван в оконачателния си вариант на официалната страница на община „Родопи”.

Днешната сесия разби рекордите с дневния си ред от 124 точки, като продължи повече от 4 часа.

Освен подробни устройствени планове, дневният ред преливаше от дарения на пътища на общината, които да осигурят достъп до имота на хората и съответно да получат разрешителни за строеж, според спорните нови изисквания на ЗУТ.

Съветниците също гласуваха дарения на два православни храма.

За църквата в Крумово- закупуването на електронна камбана, а също и в подкрепа на течащата дарителска кампания за храма на село Храбрино, където взеха участие с 15 000лв. и дадоха своя дан в съхранението и реставрацията на автентичните стенописи на „Св. Харалампий“.

Църковното настоятелство на Храбрино поиска думата да изкаже своята благодарност за този акт.

Общински съвет „Родопи“ не изневери и на активната си социална политика като и на тази сесия гласува еднократни финансови помощи на жители в тежко здравословно и финансово положение.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here