РИОСВ обяви чистенето на Марица в Пловдивско за потенциално опасно за природата

0
124

Почистването на речното корито на Марица край Садово и Раковски може да доведе до трайни и необратими негативни последици върху природата и екосистемата. Това становище дава Регионалната инспекция по околната среда и водите в отговор на инвестиционното предложение на смолянската  фирма „Вени Газ“, която иска да премахва от коритото наносните отложения и самораслата растителност.

Преди да получи разрешение от екоинспекцията, дружеството ще трябва да изготви задължително обследване на степента на въздействие. Това става ясно от решение на РИОСВ относно инвестиционното предложение за почистване на речното корито от наносни отложения, растителност и укрепване на бреговете на Марица в землищата на селата Поповица, Белозем и Чалъкови.

Екоинспекцията обосновава становището си с няколко мотива, обобщени във вероятността почистването да наруши естествения хабитат на флората и фауната в зона край реката.

Процесът по премахване на около 600 000 м3 наносни отложения от коритото, както иотсичането на саморасляците чрез навлизане на техника, ще генерират шумово замърсяване и емисии, като засили до рискова степен натискът върху индивидите, казва още РИОСВ. На това основание тя задължава „ВениГаз“ ЕООД да извърши ОВОС. Писмо с решението е изпратено до общините Садово и Раковски, както и директора на „Басейнова дирекция“.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here