РЕКОРДЕН БРОЙ ТОЧКИ НА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ НА ОбС “РОДОПИ“

0
593
Председателят на Общински съвет „Родопи“–Георги Цанков, свиква редовно заседание на 24.11.2022г. /четвъртък/ от 10:00 часа в конферентната зала на хотел „Ърбън”, Пловдив.

На редовната си сесия утре на местният парламент “Родопи“ им предстои да гласуват  безпрецедентен брой точки в дневения ред на сесията.  Общо 174 точки съдържа предварителният дневен ред, което е своеобразен рекорд за мандата на местния парламент. От общия брой  предложения за гласуване, 120 са точки за подробен устройствен план.

Сред акцентите на предстоящото заседание несъмнено е предложението от Инициативен комитет за провеждане на местен референдум в Белащица, за отделянето на селото от община „Родопи“ и присъединяването му към съседната община Пловдив.

Продължава и процедурата по попълване на списъците за съдебни заседатели към Районен съд-Пловдив с мандат 2023-2027 г. и откриване на процедура за попълване на списъците за съдебни заседатели към Районен съд-Пловдив с мандат 2023-2027г.

Предстои да бъде гласувано и проектно предложение за кандидатстване на Община „Родопи“ по проект за изграждане на нови минифутболни игрища в селата Брестовица, Марково, Устина, Цалапица, по НАРЕДБА № 4 от 08.07.2019г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост пред МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА.

Община „Родопи“ подпомага граждани с репродуктивни проблеми, за да сбъднат мечтата си да имат дете. На предстоящата сесия на Общински съвет „Родопи“, ще се разглежда точка за отпускане на финансови средства – за осъществяване на инвитро процедура.

Сред точките попадат и още: кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021 – 2027, кандидатстване с проектно предложение  „Програма за опазване на околната среда на община „Родопи 2021-2028“ , „Програма за управление на отпадъците“ и „Раздел Лечебни растения“, кандидатстване с проектно предложение по процедура за Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here