При вноса от Украйна ЕК ще налага мита при прекомерен импорт на птиче месо, яйца или захар

0
102

След като на 31 януари Евроомисията (ЕК) предложи да се поднови с още една година спирането на вносните мита и квотите за износа на Украйна за Европейския съюз ЕС, експертите подчертаха, че успоредно с преференциите ще се засили защитата за чувствителните селскостопански продукти от ЕС, съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Тези автономни търговски мерки (АТМ) са в сила от юни 2022 г. и целят облекчаване на трудното положение, пред което са изправени украинските производители и износители вследствие на непровокираната и неоправдана агресивна война на Русия. Въпреки че основната цел на АТМ е да подкрепят Украйна, мерките са съобразени и с чувствителните аспекти, свързани с дейността на земеделските стопани и други заинтересовани страни в ЕС.

Като се има предвид значителното увеличение на вноса на някои селскостопански продукти от Украйна в ЕС през 2022 г. и 2023 г., подновените АТМ предвиждат засилен защитен механизъм. Той гарантира, че могат да бъдат предприети бързи коригиращи действия в случай на значителни смущения на пазара на ЕС или на пазарите на една или повече държави членки.

За най-чувствителните продукти като птиче месо, яйца и захар се предвижда механизъм при извънредни ситуации, който да стабилизира вноса спрямо средните му обеми през 2022 г. и 2023 г. Това означава, че ако вносът на тези продукти надхвърли тези обеми, отново ще бъдат наложени мита, за да се гарантира, че обемът на вноса не надвишава значително този от предходните години.

Успоредно с това Комисията предлага да се поднови за още една година спирането на всички останали мита върху вноса от Молдова, което е в сила от юли 2022 г.

Предложенията ще бъдат обсъдени от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Целта е да се гарантира плавен преход от настоящия режим на АТМ към новия режим до изтичането на настоящия режим на 5 юни 2024 г. за Украйна и на 24 юли 2024 г. за Молдова.

Прилаганите за Украйна АТМ са в сила от 4 юни 2022 г. и определено оказват положително въздействие върху търговията на Украйна с ЕС. Благодарение на тях, както и на коридорите на солидарността, търговските потоци от Украйна към ЕС останаха забележително стабилни през 2022 г. и 2023 г., независимо от сериозните сътресения, които предизвика войната, и на фона на общата тенденция на свиване на търговията на Украйна като цяло. Общият внос на ЕС от Украйна възлиза на 24,3 милиарда евро през 12-те месеца до октомври 2023 г. в сравнение с равнищата отпреди войната през 2021 г., възлизащи на 24 милиарда евро.

Едностранни и временни по характер, АТМ значително разширяват обхвата на либерализацията на митата в рамките на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Украйна чрез спиране на прилагането на всички оставащи мита, квоти и защитни мерки по отношение на украинския внос в момент на крайна необходимост за Украйна. Успоредно с това ЕС и Украйна продължават обсъжданията за по-нататъшна постоянна и реципрочна либерализация на митата съгласно член 29 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

АТМ за Молдова са в сила от 25 юли 2022 г. Износът на Молдова за останалата част от света пострада от военната агресия на Русия срещу Украйна, тъй като при този износ често се е разчитало на транзитно преминаване през украинската територия и инфраструктура. АТМ подпомогнаха усилията на Молдова за преориентиране на износа през ЕС. Като цяло износът от Молдова за ЕС се е увеличил от 1,8 милиарда евро през 2021 г. на 2,6 милиарда евро през 2022 г.

Сега Комисията предлага да бъде подновено за още една година спирането на всички мита върху вноса от Молдова. На практика това означава, че износът на седем селскостопански продукта от Молдова, които са предмет на тарифни квоти, ще продължи да бъде напълно либерализиран. Тези продукти са домати, чесън, трапезно грозде, ябълки, череши, сливи и сок от грозде.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here