През 2090 г. населението в Пловдивско ще мине 700 000

0
214

Ще продължаваме ли да се топим като нация или ни очаква прираст? Какъв ще бъде броят на българите, населяващи страната ни през 2090 година? На този въпрос отговарят демографски прогнозни данни на Националния статистически институт, изготвил формални пресмятания, които дават три хипотези за бъдещо развитие на населението. Те се правят въз основа на данни за броя на населението, броя на новородените деца и починалите, както и броя на заселените и изселените.

НСИ представя три различни сценария за това колко българи ще има след близо 70 години, в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната. Първият се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки.

При този вариант до 2075 г. населението на страната ще намалее под 5 милиона. Хората в трета възраст ще представляват една четвърт от населението, а коефициентът на възрастова зависимост ще бъде 69, или на 100 лица от населението в активна възраст ще се падат 69 лица в зависимите възрасти – под 15 и над 64 години.

Към 2090 българите ще да бъдат 4 915 423. Предвижда се дялът на населението по пол де се различава осезаемо. Броят на мъжете е с близо 500 000 повече. Според данните на НСИ на 31 декември 2022 г. населението на България е било 6 440 000, а на Пловдив област – 613 516.

При този вариант в област Пловдив през 2050 година се прогнозира броят на населението да бъде 623 704 души. Дялът на мъжете ще бъде около 305 000, а на жените – 319 000. През 2090 година пък се пада да има 702 764 българи в Пловдивско, от които 352 000 мъже и 350 000 жени.

Другите два сценария са разработени при хипотезите, че демографското развитие ще протича при благоприятни и съответно при неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.

При II вариант (относително ускоряване) се предполага, че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически процеси в страната. При този случай броят на населението към 2090 да е нараснало до 5 100 950 души. При тази хипотеза дялът на мъже и жени е съотносим – около 2 500 000, с малка преднина за мъжкия пол. За Пловдив пък се предвижда през 2090г. броят на населението да бъде 682 518, от които мъже – 344 540, а жени – 338 000. Това представлява около 40 000 души ръст за близо 70 години.

III вариант, определен като относително забавяне, изчислява развитието на населението в хипотеза за неблагоприятни социално-икономически процеси в България. При този вариант през 90-те години се предвижда да има 4 790 140 души, а жените да бъдат повече. Тогава в Пловдив населението ще бъде около 706 258.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here