ПРЕПОРЪКИ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ МАСКИ В ОБЩЕСТВОТО

0
1606

Новият корона вирус COVID-19 се разпространява от заразените лица  с отделения аерозол при кашляне, кихане, дишане. Всеки, който е в близък контакт с болни (1-1,5метра), е в риск да бъде заразен.

Носенето на медицинска маска е един от начините за предотвратяване на разпространението на въздушно-капкови заболявания, към които спада COVID-19. Но само тази мярка не е достатъчна и трябва да е придружена с хигиена на ръцете и спазване на социална изолация.

Използването на маски, когато не е необходимо, може да доведе до безсмислено им изхабяване. Не трябва да се допуска маската да създаде една измамна сигурност, която да ни накара да пренебрегнем другите превантивни мерки.

Оказа се, че COVID-19 може да се отделя и от деца и възрастни, които нямат никакви симптоми на заболяването. Така разпространението му се улеснява още повече.

В обществото хората без респираторни симптоми (кашлица, задух и др.) трябва да:

 • Избягват посещения и престой в затворени пространства с много хора;
 • Да спазват дистанция от минимум 1 метър-1,5 метра от лица с респираторна симптоматика;
 • Да се мият ръцете по стъпките, показани на снимката;
 • Да си дезинфекцират ръцете, като се обтриват за 30 секунди по същите стъпки;
 • Да се кашля и киха в сгъвката на лакътя или в салфетка, която да бъде изхвърлена и последвано от задължително миене или дезинфекция на ръцете;
 • Да се избягва максимално докосване на лицето- уста, нос, очи;
 • Да поставя медицинска маска, ако има риск от близък контакт с болен или заразен с COVID-19.

Лицата с респираторна симптоматика (кашлица, задух, трудности при дишане и др.) трябва да:

 • Да носят задължително медицинска маска;
 • Да се обадят по телефон на личния си лекар, ако имат температура, кашлица, задух, затруднения в дишането.

СЗО препоръчва предполагаемите болни с COVID-19 да бъдат изолирани в болнични заведения, което осигурява, както предпазване на контактните в обществото, така и самия болен при евентуално влошаване на заболяването. В случаи на недостиг на болнични легла, пациентите с леки форми на COVID-19 могат да бъдат изолирани в домовете си, при спазване на задължителна карантина и телефонен контакт с личния си лекар.

Лица със съмнение за COVID-19 инфекция и лека респираторна симптоматика:

 • Честа хигиена на ръцете- приложение на дезинфектанти (биоциди) на алкохолна основа, когато не са видимо замърсени или миене на ръце с вода и сапун при видимо замърсени ръце.
 • Спазване на дистанция от контактните – минимум 1 метър.
 • Употреба на медицинска маска. Когато не може да се постави маска, да се киха и кашля в салфетка, която да бъде изхвърляна след това. Почистване на ръцете.
 • Чести проветрявания на затворените помещения, в които се намира предполагаемият болен с COVID-19.

Близки и лица, които се грижат за болни с COVID-19 инфекция с лека респираторна симптоматика:

 • Честа хигиена на ръцете- приложение на дезинфектанти (биоциди) на алкохолна основа, когато не са видимо замърсени или миене на ръце с вода и сапун при видимо замърсени ръце.
 • Спазване на дистанция от болния– минимум 1 метър.
 • Употреба на медицинска маска, когато са в едно и също помещение с болния. Маската да приляга плътно на носа и да покрива лицето от носа до под брадичката.
 • При овлажняване маската да бъде сменена.
 • Използваната маска да се сваля внимателно, без да се докосва външната повърхност.
 • Незабавно изхвърляне на свалената маска в кош за боклук. Да не се оставя по мебели или в джоб.
 • Хигиена на ръцете след сваляне на маска
 • Често проветряване на затворените помещения

Правила за поставяне и сваляне на медицинска маска:

Поставяне:

 • Хигиена на ръцете (дезинфекция или миене)
 • Внимателно вземане на маската без да се докосва частта, която ще е към лицето.
 • Поставяне на ластиците зад ушите. Ако маската е с връзки – първо се връзват горните връзки на главата.
 • Внимателно нагласяне на металната пластина около носа. Трябва да прилепне максимално, за да се предотврати луфт.
 • Нагласяне на маската под брадичката. Трябва цялата брадичка да е покрита. Ако маската е с връзки, те се връзват на тила, като връзката прилепва върху кожата. Не връзвайте маската върху косата. Повдигнете косата и завържете връзките, така че да прилепнат върху кожата.
 • Маската да покрива носа, устата и брадичката
 • Да не се докосва външната част на маската по време на ползване. Тя се замърсява и при докосване микроорганизмите са прехвърлят по ръцете.
 • Да се сменя на 1:30-2 часа или по-рано, ако се навлажни.

Неправилното носене на медицинска маска може да Ви зарази с COVID-19. Свалена под носа или под брадичката, маската позволява, попадналия върху нея вирус, да бъде увлечен с въздушния поток и да бъде вдишан.

Сваляне:

 • С по един пръст на всяка ръка се обхващат ластиците зад ушите и маската се сваля. Да не се докосва външната част на маската
 • Ако медицинската маска е с връзки- първо отвързване на долните връзки, след това горните връзки.
 • Незабавно изхвърляне на маската в кош за боклук
 • Хигиена на ръцете (дезинфекция или миене)
 • Да НЕ се използва медицинска маска за многократна употреба

Автор: Д-р Христиана Бацелова

Визитка:

Д-р Христиана Бацелова е Специалист по Епидемиология на инфекциозните болести. Асистент в катедра Епидемиология и Медицина на бедствените ситуации Медицински университет -Пловдив

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here