Предстои една от най-интересните и ползотворни сесии на ОбС “Родопи“

0
400
Председателят на ОбС „Родопи“ Георги Цанков, свиква редовно заседание на Общински съвет „Родопи“, което ще се състои на 30.05.2023г. /вторник/ от 10:00 часа в конферентната зала на хотел „Ърбън”, Пловдив.

 

Заседанието на общиснките съветници отново е съставено от голям дневен, съдържащ 65 точки. От общия брой предложения за гласуване, точките за подробен устройствен план отново преобладават.

Сред акцентите на предстоящото заседание несъмнено е точката въз основа на  Докладна записка от Областен управител на област Пловдив, относно Предложение до Общински съвет „Родопи“ за приемане на решение за произвеждане на местен референдум в село Белащица.

Може би една от най-важните точки на предстоящото заседание е и тази относно приемане на Разчет за работата на община „Родопи“ през 2023 г. до приемане на Закона за ДБ на РБългария за 2023 г. и до приемане на Окончателен бюджет на община „Родопи“ за 2023 година. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС по чл.144 от ЗПФ и  Актуализирана бюджетна прогноза за 2024 и 2025 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, както и Средносрочна бюджетна прогноза (СБП) за периода 2024-2026 г. в частта за местните дейности на община „Родопи“.

Много важна точка въз основа на Докладна от Ренета Плевнелиева за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 200 000 /двеста хиляди/лева за ремонт и възстановяване на храм „Св.Св. Константин и Елена“, с.Първенец.

На заседанието предстои и гласуването на точка за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община „Родопи“ в тежко здравословно и финансово положение.

Още един от акцентите е и този по обявяване от публична в частна общинска собственост на поземлени имоти в село Брестник.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here