Пръскането с дронове върви към законодателно одобрение

0
136

На първо четене в парламента депутатите единодушно (със 161 гласа „за“) приеха промени в Закона за защита на растенията, с които се урежда използването на дронове в селскостопанската дейност. Измененията са внесени от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, предаде БТА.

С измененията се регулира прилагането на продукти за растителна защита чрез безпилотна летателна система. Оборудването трябва да има сертификат за съответствие с изискванията на стандарт ISO 23117-1 или когато прилагането не се извършва с течен разтвор. Разписани са редица условия, които следва да бъдат спазени по време на прилагането на продуктите, по отношение на температурата и влажността на въздуха, височината на прилагане, скоростта на вятъра и на движението на безпилотното въздухоплавателно средство.

За всяко третиране ще се прави запис, който освен да доказва спазването на изброените условия, ще показва географското местоположение на всеки третиран парцел, датата и часа на прилагане и количеството използван продукт. Операторът на безпилотната летателна система ще има задължение да предоставя записа на съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

Продуктите за растителна защита, които се използват, следва да са преминали процедура по одобрение, предшествана от оценка на риска. Подробно са разписани изискванията към операторите на безпилотната летателна система. Предвидени са ограничения относно разположението на площите, които ще бъдат пръскани.

Земеделските стопани ще следва да уведомяват съответната ОДБХ за всяко пръскане чрез безпилотна летателна система най-малко пет дни преди датата на третирането, като информация за подадените уведомления ще се поддържа в публичния национален електронен регистър на Българската агенция по безопасност на храните. Освен това земеделските стопани ще следва лично да уведомяват собствениците на пчелни семейства за датата и часа на пръскането.

Измененията предвиждат Българската агенция по безопасност на храните да създаде и да поддържа на интернет страницата си публичен електронен регистър за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности. В регистъра ще се съдържа информация за местоположението на всеки отделен пчелин и информация за планираните и извършените дейности за растителна защита. Когато пчелин попадне в трикилометровата зона около блок с планирана дейност, информационната система ще уведомява неговия собственик или ползвател чрез електронно съобщение.

Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) коментира още, че „използването на дронове за растителна защита изключва възможността за вредно въздействие върху хората, които извършват пръскането, водните басейни и околната среда. Националният план препоръчва използването на наземна техника и свеждане до минимум на въздушното пръскане. Чрез предложените законодателни промени ще се постигне изпълнението на тези цели, както и на разпоредбите на закона, уреждащи принципа за разработване и въвеждане на нови и иновативни технологии в земеделието“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here