Пловдивско дружество не се отказва от идеята за 100-те дка кариера край Крумово

0
862

„Еурострой“ не се отказва от 100-те дка кариера край Крумово. Дружеството е подало наново документите си за експлоатация на находището край местността „Стоянчова чешма–2”. Това се случва седмица след като процедурата по инвестиционното предложение бе прекратено от РИОСВ-Пловдив заради обществено възражение и пропуснати срокове.

Преди да се случи това от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ бяха поискали допълнителна информация от фирмата. Такава не била подадена в срок и това стана причина за приключване на процедурата от страна на институциите.

Както медията на писа, фирмата за добив и преработка на инертни материали разполагаше с правото да обжалва това решение пред Административен съд-Пловдив. Вместо това от „Еуростой“ са стартирали нова процедура, която по същество не се различава от предходната.

В инвестиционното предложение е посочено, че срокът на концесията на находището е 35 години. През това време ще се добиват 35 000 м3 пясъци и чакъли годишно. Няма да се осъществяват взривни или пробивни дейности. Вместо това добитият материал ще се извозва до площадка в Катуница, където ще се преработва.

Концесионната площ е на достатъчно разстояние от близките населени места. Тя обаче попада в границите на защитената зона на “Река Чая“.

Инвеститорът е посочил, че предвижда „локално и незначително“ влияние върху околната среда. Предвидено е обаче отпадни води от производствения процес да се филтрират и заустват в Чая. Ще се използва ресурс от общински водоеми за оросяване на работната площадка, което става с разрешението на Община „Родопи“.

Изчаква се Регионална инспекция по околната среда и водите да прецени дали е необходимо извършването на ОВОС/Оценка за въздействие върху околната среда/.

Дружеството „Еуростой“ се управлява от бизнесмените Юри Хаджиев, чието име се свързва с още 29 фирми, и Иван Васев, който упражнява дейност в още 8 други фирми.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here