Плащането с ПОС терминал – предимство за потребителя и бизнеса

ПОС терминалите постепенно се превърнаха в ядро на бизнес операциите.

0
132

ПОС терминалите постепенно се превърнаха в ядро на бизнес операциите. Първият въведен ПОС терминал се е използвал за приемане на плащания с карти, докато с течение на времето този тип устройства са допълнително усъвършенствани.

Накратко, ПОС системата е комбинация от хардуер и софтуер, необходими за приемане и обработка на различни форми на цифрови плащания. Хардуерът включва машина за приемане на карти, а софтуерът се занимава с останалите методи на плащане, обработката и периферните услуги.

Днес, модерните ПОС системи се предлагат в различни форми и размери и са оборудвани така, че да приемат всички форми на плащане, включително:

● Пари в брой и чек;

● Дебитни, кредитни и предплатени карти с магнитна лента;

● Дебитни, кредитни и предплатени карти с вграден чип;

● Безконтактни плащания чрез мобилни портфейли, унифициран интерфейс за плащания UPI или QR код.

Има три начина, по които ПОС терминалът може да приема картови плащания:

● Плъзнете: картите с магнитна лента се плъзгат, за да инициират трансакцията;

● Поставете: картите с микрочип се поставят в ПОС машината и остават там през целия процес на трансакцията;

● Докоснете: картите с чип Mastercard и Visa могат да използват NFC за безконтактни плащания чрез докосване на ПОС терминала.

Данните, необходими за трансакцията, се предават в криптиран вид чрез радиовълни, които установяват връзката. Това прави трансакциите бързи и сигурни. Така отпада и необходимостта от плъзгане или поставяне на картата и дори от предаването ѝ на търговеца.

Какво се случва, докато плащаме с карта на ПОС терминал:

● Устройството се свързва с приемащата банка, която предоставя банковите и картовите услуги на търговеца;

● Устройството изисква удостоверяване на автентичността от страна на клиента;

● При използване на платежните мрежи (като Visa или Mastercard) се осъществява връзка с банката издател на картата за одобрение;

● Банката издател на картата извършва няколко бързи проверки, за да се увери, че трансакцията е валидна, и издава отговор за одобрение.

● Това се предава обратно на ПОС терминала и софтуера, за да покаже, че транзакцията е успешна;

● Генерира се бележка за извършеното плащане.

Предимства на цифровите ПОС решения

Нека разгледаме някои важни предимства на цифровите ПОС решения, които пряко помагат на бизнеса и потребителите.

● Подобрено потребителско изживяване

Предоставянето на потребителите на начин на плащане по техен избор и възможността да приемат плащания навсякъде може да помогне на търговците да подобрят цялостното преживяване на клиентите си.

Автоматизираните процеси и взаимосвързаните системи могат значително да намалят затрудненията по време на процеса на плащане.

Клиентът може да получи по-добро изживяване, като заобиколи опашките на касата и ускори трансакциите. Например, за клиентите в магазина, които купуват само един или два артикула, може да се осигури опция за самообслужване на каса с ПОС терминал.

● Подпомага растежа на бизнеса

Цифровият ПОС с технологична платежна платформа, която предлага цялостно приемане на плащания и услуги с добавена стойност, позволява на търговците да се съсредоточат върху основната си дейност, като се лишат от проблемите, свързани с разплащанията.

Един стабилен ПОС, съобразен с нуждите на търговската дейност, само подпомага растежа на бизнеса, като дава необходимите инструменти за разширяване на дейността.

● Подобрена ефективност с автоматизирани процеси

Ръчните процеси за разплащания са неефективни и предоставят ограничени възможности. Това води до забавяне на обработката на плащанията.

Цифровата ПОС система може да помогне за улесняване на операциите чрез цялостна обработка на плащанията и автоматизирано ежедневно разплащане, съгласуване и отчитане.

Това повишава общата ефективност чрез премахване на ръчни грешки и намаляване на времето, прекарано в общата обработка на плащанията.

● Удобство за клиента и гъвкави начини на разплащане

С въвеждането на нови технологии в сегмента на разплащанията, клиентът разполага с много възможности за плащане. Предпочитанията на клиентите за разплащане до голяма степен се изместиха от парите в брой към цифровите начини на плащане.

За да помогнат на търговците да отговорят на променящите се очаквания на клиентите, цифровите ПОС системи осигуряват лесно приемане на множество методи на плащане.

Съвременните цифрови ПОС терминали са по-интелигентни и предлагат персонализирани възможности за плащане, които могат да отговорят на нуждите на бизнеса и потребителите. Новите касови системи спестяват време и усилия, като същевременно свеждат до минимум грешките.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here