ПГТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”И ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА ЩЕ ПРОВЕЖДАТ ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

0
2437

В момента държавната образователна стратегия е с поглед върху дуалното обучение, защото се смята, че е много по-ефективно и по-полезно, когато професионалното образование се придобива в реалния процес на работа. В същността си дуалната образователна система цели по най-добрия начин да се свърже практиката в предприемачеството с  теоретичните знания от училището или университета.

Три са дуалните паралелки през учебната 2020/2021год.-професия  “Спедитор-логистик“, „Автомобилна мехатроника“ и „Автотранспортна техника“‘.

„Партньорите ни са национални и международни фирми. Учениците не просто работят и провеждат практиката си в предприятията, но това се случва срещу сключен трудов договор и осигурено възнаграждение като работна заплата с осигуровки и със зачетен трудов стаж.“ – заяви Ваня Парашкевова, директор на ПГТ“ Гоце Делчев“.

Наред с това професионалната гимназия, може да се похвали и с новооборудвания спортен салон, изграждането на фитнес на открито, както и с нови тенис маси.

Продължава и обновяването на материалната база, гимназията вече разполага с функционален гараж, лаборатория по мехатроника, кабинет по Безопасност на движението. На разположение на учениците е и изцяло обновен кабинет по английски език, в който своя педагогически стаж провеждат студенти от катедра Английска филология на ПУ“Паисий Хилендарски“.

С днешна дата училището обучава стотици ученици, които се подготвят за работа в различни професии в автотранспортния сектор – монтьори, електромонтьори, техници и логистици.

Освен прием в дуалните паралелки през учебна 2020/2021 година училището продължава приема и в традиционната и наложена вече специалност  „Монтьор на транспортна техника“,  която се провежда в дневна форма обучение.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here