ОТКЪДЕ ПРОИЗЛИЗА ДУМАТА „КОЛЕДА“?

"Коледа" произлиза от думата Caledae, която е трако- пелагийска дума.

0
1055
За първи път в света Коледата се е празнувала от траки и пеласги преди хилядолетия. Пеласгийската дума Сalendae е зеата по-късно от римляните и наложена от тях по цялата Римска империя.
От тях я прихващат славяни и други неславянски народи.
Нашите деди трако-пеласгите са тези, които са били господарите на света в Желязната епоха. Където и да са отишли предците ни са създавали селища, чиито имена са им напомняли за тези от Родината на Балканите.
Давали са знания на местните народи, а наред с това и думи от своя език.
Коледа е древна дума за трако-пеласгийският празник на слънцето.
То е било олицетворявано с огнено колело, което светва с нови пламъци на 25 декември. Старото българско име Коленда съдържа наставката енд, която е само вариант на тази от тракийски и пеласгийски думи като волинт, каминд, колунд.
Поне до Средновековието тази умалителна наставка е била типична и за български думи като воленте, осленте, козленте, жребенте.
На Коледа не само слънцето се разпалва, но Бог ни дава възможност да пречистим своята душа и да поставим пламъка на любовта в сърцето си както подобава на благородни хора.
Разгарящият се огън на слънцето унижощава тъмнината и студа, нашите пречистени мисли и желания отнемат силата на злото. Нека по време на празниците да потърсим доброто в нас и да почетем нашите деди, като народ на светлината.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here