ОТЧИТАМЕ ДОХОДИТЕ СИ С НОВИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ, КАМПАНИЯТА ЗАПОЧВА НА 10 ЯНУАРИ

0
834

В интернет страницата на Националната агенция за приходите са публикувани новите образци на годишни данъчни декларации за 2021 година. Те са за доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ с приложенията към нея и за корпоративен данък по чл. 92 от ЗКПО, съобщава НАП.

В рубриката „Формуляри“ са актуализирани още Справка за окончателния размер на осигурителния доход и Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

До 10 януари в Националната агенция по приходите ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2021 г. и превключване работата на информационните системи за 2022 г., съобщава НАП.

Физически лица, които подават годишна декларация за облагане на доходите, могат да го направят чрез електронната услуга на НАП със стартирането на кампанията от 10 януари. Подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на приходната агенция също ще започне на 10 януари.

Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна, но резултатите от обработката на подадените данни ще се изпращат от НАП след 10 януари.

Плащанията на здравни вноски от граждани в периода 1-10 януари 2022 г. ще могат да се извършват само по банков път или с пощенски запис.

Здравноосигурителният статус няма да се актуализира от 1 до 9 януари. Ако в този период се плати по банков път или с пощенски запис, то възстановяването на здравни права става в офис на НАП. Лицата, на които е необходим документ за непрекъснати здравноосигурителни права, могат да получат такъв в офис на НАП. Следващата актуализация на здравния статус ще бъде на 10 януари и тя ще включва всички данни към тази дата.

В периода от 1 до 10 януари 2022 г. физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП. За периода обаче няма да функционира електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по регистрация;

До 10 януари няма да може да се извършва промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през новата електронна услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“. До същата дата включително няма да функционира и електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ. В периода на годишно приключване до 10 януари 2022 г. няма да има възможност за издаване на персонален идентификационен код (ПИК), а само за подаване на заявление. Няма да функционира електронната услуга за потвърждаване на издаден ПИК. В случай на подадено заявление за издаване на ПИК в този период, след 10 януари лицето ще бъде уведомено за получаването му.

До 10 януари няма да има възможност за подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here