Общините Брезово, Калояново и Хисаря с общ проект за рибарство и рибовъдство

0
187

Община Брезово в партньорство с общините Калояново и Хисаря кандидатстваха с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за изграждане на капацитет и подготвителни действия за бъдещо изпълнение на Стратегия за ВОМР. Проектът е класиран и предстои разработване на Стратегията и съвместни действия между трите общини за създаване на Местна инициативна рибарска група/МИРГ/.

Водещ партньор по проекта е община Брезово, тъй като на нейна територия има най-много водоеми и регистрирани рибовъдни ферми. Целта е да бъдат намерени решения на проблемите и предизвикателствата свързани с риболова и рибовъдството, с цел осигуряване на работни места и задържане на младите хора на територията на рибарските райони.

Средствата по проекта ще бъдат изразходвани на учредяване на МИРГ, за неговото популяризиране и провеждане на информационни кампании, обучения на местни заинтересовани страни, проучвания и анализи.

Продължителността на проекта е 3 месеца от датата на подписването на договора, а средствата са 100% безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за морско дело.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here