Община в Пловдивско е с най-много неграмотни на възраст до 24 години

В Перущица почти всеки трети млад е неграмотен.

0
1033

Перущица е с най-много неграмотни на възраст 15-24 години – те са 28 процента от жителите на общината. Това сочи анализ на Института за пазарна икономика, в който се прави оценка на разпределението на неграмотните по общини и по възрастови групи.

Неграмотността е най-често срещана сред хората в активна трудова възраст, особено в Югоизтока. Анализаторите подчертават, че за връщането на по-възрастните към усвояването на фундаментални умения като четене и писане отговорност трябва да имат бюрата по труда и работодателите.

В анализа на Института за пазарна икономика се подчертава, че очаквано заради подобрения в обхвата на образователната система, делът на неграмотните сред населението под 14-годишна възраст е относително нисък за цялата страна – 1,26%, но достига 11% в община Твърдица, и по 10% в Крушари и Мъглиж.

Има няколко видими клъстера с висока неграмотност сред децата в училищна възраст – в района на Сливен и Ямбол, както и край Кърджали, Добрич и Силистра, съобщава БНР. На тези места училищното образование все още видимо среща проблеми с обхващането на всички деца, както и с качеството на образование, посочват анализаторите. В групата 15-24 години се оформя клъстер в района на Ловеч, както и няколко общини около Пловдив. При 25-34-годишните това географско разпределение се запазва, има значително по-висок дял на неграмотните в малки общини около Пловдив и Стара Загора, както и отделни общини по границата със Сърбия.

В групата на 35-44-годишните е най-високият среден дял за страната – над 1,6 на сто, като той е значително по-висок практически в цялата Югоизточна и Североизточна част, в значителни части от Северния централен район, като има значително струпване на общини с над 10% неграмотни в районите на Сливен, Ямбол и Стара Загора.

Разпределението е аналогично и при 45-54-годишните, където средната стойност за страната е близо процент и половина. Сред по-възрастните неграмотните намаляват до под 1% за групите на 55-64 и 65 и повече години, като и те следват аналогично географско разпределение.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here