ОБЩИНА „РОДОПИ“ ТЪРСИ ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ ПО СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ

0
1605
Община ,,Родопи‘‘ обявява процедура за подбор на ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ на кандидат-потребителите, подали заявление-декларация за ползване на здравно-социални услуги /в домашна среда/ по проект „Патронажна грижа + в Община ,,Родопи“, както следва:
• ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 15 лица на непълно работно време (на 2 ч. или 4 ч.)
МЯСТО НА РАБОТА: Предоставяне на здравно-социалната услуга в домашна среда (в дома на потребителите, кандидатствали по проекта)
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: Няма изисквания
ТРУДОВ СТАЖ: Няма изисквания
ДРУГИ: Работата, като ,,Личен асистент‘‘, ,,Социален асистент‘‘ и ,,Домашен помощник‘‘ по проекти с европейско или национално финансиране, ще се счита за предимство
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Да имат мотивация и нагласа за работа в социалната сфера с лица с увреждания и възрастни хора по предоставяне на здравно-социални услуги
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца, считано от 01.10.2021 г.
РАБОТНО ВРЕМЕ: Непълно (2 ч. или 4 ч.)
Забележка: Един домашен помощник може да обслужва един потребител за 2 ч. на ден или двама потребители за 4 ч./ден.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 заявление-декларация за заемане на длъжността – по образец (Приложение 1а);
 документ за самоличност (за справка);
 автобиография (СV) – по образец;
 копие от документ/ти за завършено образование;
 копие на служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако лицето работи при друг работодател);
 пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер);
 други документи – при необходимост.
ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ: от 13.09.2021 г. /понеделник/ до 17.09.2021 г. /петък/ включително, в деловодството на Oбщина ,,Родопи‘‘, всеки делничен ден от 08:30 – 17.00 ч., или на мейл адрес: delovodstvo@rodopi-bg.org.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани за датата и часа за провеждане на интервю.
За допълнителна информация:
Магдалина Пенкова,
Мл. експерт към отдел ,,Координация и проекти’’
тел. 0888303993

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here