ОБЩИНА „РОДОПИ” СЕ РАДВА НА СТРОИТЕЛЕН БУМ, ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ ДО МОМЕНТА СА НАД 180

На заседанието на общински съвет Родопи вчера бяха гласувани 55 ПУП-а.

0
216
Сериозна строителна активност отчита община „Родопи” до този момент на 2021 година. От началото на годината досега местната администрация е издала 181 разрешения за строеж. Само този месец на сесия на Общински съвет „Родопи” позволителните документи с искания за промяна на Подробния устройствен план за земеделски земи и жилищно застрояване са над 40 на брой.
За периода януари-април, със заповед на кмета Павел Михайлов, одобрените ПУП за замеделски земи са 25, а за регулация -13.
От години общината се очертава като най-предпочитаната дестинация край Пловдив за строеж на еднофамилни жилищни сгради и локация за развиване на бизнес. Цифрите показват, че за миналата година издадените разрешения за строеж са 707, а удостверенията за въвеждане в експлоатация са 250 на брой. През 2020 година 233 сгради са със заверени технически паспорти.
Според данните от началото на тази година удостверенията за въвеждане в експолоатация са 85, а заверените технически паспорти -93 на брой.

„Бъдещите планове за развитие включват превръщането на „Родопи” в зелен жилищен район в близост до Пловдив. Очакванията ни са все повече фирми и хора, които строят собствени сгради за живеене, да се насочват към нашите населени места.
2021 година е важна за община Родопи. Общинското ръководство заложи 360 хиляди лева за изработване на Общ устройствен план на общината, който ще рамкира възможностите за бъдещото й развитие. ОУП са стратегически документи. Създадето на нов градоустройствен план е изключитено необходимо в условия на засилен инвестиционен интерес и динамиката в жилищното строителство”, обясни кметът Павел Михайлов.
В дневния ред на заседанието на общински съвет Родопи, проведено вчера, бяха включени 90 точки, като от тях 55 бяха за одобряване на подробни устройствени планове.
Местният парламент продължава да работи в социална посока като гласува средства за 15 нуждаещи се лица.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here