ОБЩИНА „РОДОПИ“ С 8 ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА ПО ПУДООС

Осем проектни заявления на Община „Родопи” са одобрени за финансиране в кампанията „За Чиста околна среда – 2021г.”

0
675
Кампанията се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Комисията разгледа постъпилите 833 проекта на общини и кметства и предлага да бъдат финансирани 248 от тях със средства в размер до 10 000 лева, от които пет са на община „Родопи” и кметствата на територията на общината.
Площадът в село Бойково ще бъде благоустроен, като се предвижда озеленяване и създаване на детски кът. „Зона за отдих – зелени идеи “ е проектът, с който кметство Кадиево участва в обявеният от МОСВ и ПУДООС конкурс. В проекта е предвидено облагородяване ,озеленяване , засаждане на цветя, поставяне на беседка, пейки , кашпи с цветя ,къщички за птици и кошчета за отпадъци в районът около Здравна служба.
Останалите проекти са „Зелено бъдеще за Марково”, „Зелено сърце за Първенец” и почистване, озеленяване и създаване на кът за отдих и игри в село Браниполе.
Одобреният проектът „Зелено бъдеще за Марково“е с който кметство Марково кандидатства в обявения от Министерството на околната среда и водите и ПУДООС конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда-2021“. В него е предвидено облагородяването и превръщането на зоната пред Здравната служба в детска площадка.
Със средства в размер на до 5 хиляди лева ще бъдат финансирани и проектите на детските градини „Родина” в село Устина, „Надежда” в Брестник и детска градина „Снежанка” в село Крумово. Комисията е разгледала общо 392 проекта на детски градини.
Проектът в Устина е „Обичам природата – и аз участвам”. В Брестник е превидено създаване на зона за отдих, а в Крумово – еко кът на открито.
Проектът “ Зона за отдих – зелени идеи „, с който кметство Кадиево участва в обявения от Министерство на околната среда и водите и ПУДООС конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2021г.“ също е одобрен.
В проекта е предвидено облагородяване ,озеленяване , засаждане на цветя, поставяне на беседка, пейки , кашпи с цветя ,къщички за птици и кошчета за отпадъци в районът около Здравна служба.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here