Община „Марица” внедрява модерно улично осветление финансирано от Европейския съюз

0
1223

Община „Марица“ започва реализацията на дългоочакван проект за реконструкция и модернизация на уличното осветление в 14 населени места.

На 21.09.2023 г. в Община „Марица“ гр. Пловдив, бул. „Марица“ 57А се проведе информационна среща  за стартиране дейностите по  Проект „Въвеждане на съвременни енергийно-ефективни мерки за улично осветление в община Марица“.

В средата на м. септември тази година, Кметът на Община „Марица“ подписа договора за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на енергетиката по Националния план за възстановяване и устойчивост за реализацията на проект BG-RRP-4.025-0035- C01 „Въвеждане на съвременни енергийно-ефективни мерки за улично осветление в община Марица“,  на стойност            1 217 199,52 лева, финансиран от  Европейския съюз – NextGenerationEU.

Главна цел на проекта: Повишаване на енергийната ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Марица.

В рамките на следващите 12 месеца, поетапно ще се подмени изцяло уличното осветление с енергийно ефективни LED осветители в следните населени места: селата Бенковски, Войводиново, Войсил, Граф Игнатиево, Динк, Желязно, Калековец, Костиево, Маноле, Радиново, Рогош, Скутаре, Труд и Царацово, с общо население 27 139 души.

„За всичките 14 обекта има влязло в сила разрешение за строеж. Общината е готова с техническата документация, вече е подписан договора за финансиране с Министерство на енергетиката и предстои обявяване на обществената поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи. С реализацията на този проект поетапно ще се извърши 100% подмяна на 4505 улични осветители със съвременни енергоспестяващи лампи в 14 села от общината. /В другите 5 села вече сме ги подменили със средства от общинския бюджет/ Очаквам да подобрим значително качеството на живот, сигурността за жителите , както и пътната безопасност в нашите села“, сподели Кметът на Община „Марица“, г-н Димитър Иванов Иванов, по време на пресконференцията. „Това е първият проект, който Общината ще реализира с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост. След реализацията на инвестицията ще се постигне спестовен ефект от близо 70% от годишната консумирана електрическа енергия в момента. Инвестицията има екологичен ефект и значително ще намали въглеродния отпечатък от дейността по уличното осветление в Общината“, добави още Кметът Димитър Иванов.

Предвидените дейности по проекта включват:

  • Реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на територията на 14 населени места в Община Марица: Демонтаж на съществуващите осветители, доставка и монтаж на нови осветителни LED тела – ще бъдат подменени 4505 броя осветителя.
  • Доставка и монтаж на възобновяеми енергийни източници, които ще произвеждат 236 kWh ел. енергия годишно.
  • Доставка, монтаж и инсталиране на система за контрол, измерване и управление.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Стойност на проекта 1 217 199,52 лева.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here