Обществено обсъждане на доклада за ОВОС на НКЖИ за удвояване на участъци от жп линията Крумово-Свиленград в Първомай

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) НА ДП „НКЖИ“.

0
17

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай уведомява всички заинтересовани лица и общественост, че ще се проведе обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Удвояване на участъци от жп линията Крумово-Свиленград-Турска граница“.

Обсъждането ще се състои на 30.05.2024 г., от 14:00 часа в сградата на Община Първомай, на адрес: гр. Първомай, ул. Братя Миладинови-юг 50, Пленарна зала, етаж 1, с възложител ДП НКЖИ.

От НКЖИ уточняват, че докладът за ОВОС и приложенията към него, в т. ч. доклад за оценка на степента на въздействие, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в сградата на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. Братя Миладинови-юг 50, стая 108, етаж 1 и сайта на МОСВ.

Писмени становища могат да се предоставят на място в МОСВ на адрес: гр. София 1000, бул. Кн. Мария Луиза 22, както и на имейл:
edno_gishe@moew.government.bg или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

– Анна Толина – тел. 02/932 61 48;

– Ивайло Константинов – тел. 02/932 38 30.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here