Обществено недоволство и пропуснат срок спряха създаването на кариера край Крумово.

Екоинспекцията прекрати производство за добив от находище край Крумово.

0
457

Обществено недоволство и пропуснати срокове сложиха прът в колелото на поредната кариера, която трябваше да изникне в Пловдивско. Това става ясно от решение на Регионалната инспекция по околната среда и водите, която прекрати предложение за добив на инертни материали от находище край Крумово.

Припомняме, че в началото на юли дружеството „Еурострой” ЕООД заяви желанието си да експлоатира 100 дка от концесионна площ „Стоянчова чешма–2” за 35 години. За периода възложителят бе планирал без взривни или пробивни дейности да се добиват 35 000 м3 пясъци и чакъли годишно.

Според инвестиционното предложение границите на кариерата са заложени на достатъчно разстояние от близките населени места. Същите обаче попадаха в защитената зона на “Река Чая“. В реката щяха да се заустват филтрирани отпадни води при производствената дейност.

Предвид последното в кметство Крумово са постъпили възражения спрямо кариерата. Последвало писмо от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ към „Еурострой” ЕООД с искане да представи допълнителна информация относно инвестиционното предложение. Възложителят обаче пропуснал едномесечния срок и до изтичането му така и не приложил изисканата му документация.

Затова РИОСВ-Пловдив прекратила процедурата по преценяване необходимостта от Оценка за въздействие върху околната среда. С това се слага край и на производството за изграждане на кариера край Крумово.

Фирмата обаче има право да обжалва последното решение на екоинспекцията в 14-дневен срок. Дали ще пристъпи към тези действия все още не е известно.

Припомняме, че това е втората кариера в рамките на седмица, чието изграждане бе пресечено с институционални решения. Като недопустимо бе определено предложение на друг инвеститор добива инертни материали в находище край Рогош.

Източник: ТrafficNews

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here