НОВИТЕ БЮДЖЕТИ НА ОБЩИНИТЕ „МАРИЦА“ И „РОДОПИ“: ДВЕ ОБЩИНИ С ЕДНАКВО НАСЕЛЕНИЕ, НО РАЗЛИЧНИ БЮДЖЕТИ И ПРИОРИТЕТИ!

0
575

Общините „Марица“ и „Родопи“ са съседни и имат почти идентично население – около 30 700 души всяка. Но това е единственото, по което са сходни. Анализ на данните за 2024 година показва, че „Марица“ разполага с по-голям бюджет, по-големи капиталови и социални разходи, и по-много нови детски градини, отколкото „Родопи“.

На 14-ти февруари 2024 година, Общинският съвет на Община „Марица“ одобри новия бюджет за годината с 25 гласа „за“. Бюджетът, съставен в размер на 69 062 291 лева, представлява ново начало за четиригодишен мандат на управление в общината. Изразходването на средства е планирано с увеличени капиталови и социални разходи, както и увеличение на финансирането за читалищата.

Съседната Община „Родопи“ също одобри своя бюджет за 2024 година, който е в размер на 52 547 643 лева. Въпреки че общините споделят подобни показатели за население и населени места, разликата в бюджетите им е значителна – 16 514 648 лева.

Тези данни отразяват състоянието на всяка от общините и техните приоритети. В Община „Марица“ се наблюдава активно инвестиране в образование, като за последните години са изградени 9 нови детски градини, а строителството на десетата вече е в плановете. Напротив, в Община „Родопи“ изграждането на нова детска градина започна през 2021 година, но все още не е завършено.

Средствата в капиталовите разходи на Община „Марица“ с източник на финансиране „средства от Европейския съюз“ са в общ размер на 6 983 848лв. , а в „Родопи“ същите са 407 925 лв.

За спортните клубове „Родопи“ е предвидила да бъдат подпомогнати със субсидии в размер на 70 000 лв., а  „Марица“ е отделила сума в двоен размер за спорта.

За народните читалища „Родопи“ е предвидила да получат субсидии в размер на 485 576 лв., а в „Марица“ сумата е в размер на 887 432 лв.

Разликата в инвестициите между двете общини е очевидна и отразява различните приоритети и възможности за развитие. Съществуващите проекти и бюджетните алокации са отражение на настоящото и бъдещето развитие на общините, като всяка от тях се стреми да осигури по-добри условия и възможности за своите граждани.

Тези данни подчертават значителните разлики в бюджетите и инфраструктурните проекти между двете общини. Сигурни сме, че може да откриете и други разлики, които подчертават ощетяването на община “Родопи”

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here