НЕДОВОЛСТВО ЗРЕЕ В ЖИТЕЛИТЕ НА ХРАБРИНО, ЗАРАДИ НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАРИЕРА

0
894

Недоволство зрее срещу откриването на кариера за добив на а гнайсошисти, в землището на село Храбрино.

Инвестиционното намерение е на фирма „Еолит“ ООД. Съоръжението е в концесионна площ „Бунилото“, с площ 98,2 декара. Съдружниците – строителните предприемачи Малек Насер и Венцислав Гиритлиев, внясат за шести път инвестиционното си предложение в РИОСВ Пловдив, след като през 2021 г. е прекратена процедурата по ОВОС.

В инвестиционното предложение е посочено, че е спазено хигиенното отстояние от
1000 метра, а отстоянието от с. Храбрино е 2000 метра, но въпреки това жителите са притеснени и то с основание.

Те споделят, че ще предприемат по-сериозни мерки, за да спрат това намерение на фирмата.

“Задължително предварителни протести и гласност на проблема пред медии, преди още да е постановено решение по ОВОС, защото тези актове са с предварително изпълнение и после съдебната битка ще е продължителна и тежка!! Селото и другите околни села ще загубят въздуха си!’’- споделя жител на селото.

“Твърдо съм против!
1. Както повечето от хората в Храбрино вероятно знаят, че в землището на селото има няколко свлачища. Откриването и експлоатацията на такова съоръжение според мен е предпоставка за образуване на още такива.

2. Разработването на открита кариера на разстояние от селото два километра би предизвикало запрашаване и влошаване чистотата на въздуха. Храбрино е с въздух, който е изследван и доказан като лечебен за редица дихателни заболявания. Наличието на тази кариера в непосредствена близост би променило качеството му.

3. Увеличаването на потока от и без това многото тежкотоварни превозни средства през селото би довело до бързо разрушаване на пътната настилка, от което биха страдали основно жителите.
Мисля, че всички жители на Храбрино и прилежащите вилни зони със всички законови средства трябва да не допускаме да бъде изградена тази кариера.“- споделя и друг жители, който трудно скрива безпокойството си.

 

„Еолит“ ООД има договор с Министерство на икономиката и енергетиката от
2014 г. , за пряко предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали за 35 години.
Концесионната площ е на терени от общинския и частен горски фонд. Тепърва предстои поетапна промяна на статута на земята в кариера, която ще е на два участъка – „Бунилото – изток“ и „Бунилото.

Годишно от находището ще се добиват 59000 квадратни метра цепени плочи и трошен камък за строителни цели в размер на 3230 кубични метра и 8237 тона. По план концесията ще се усвои на два етапа. През първия търговецът предвижда да предлага на пазара първично обработени материали. През втория етап част от тях ще се обработват в цех до с. Първенец.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here