Недоволство в жителите на “Родопи“! Увеличаване на ТБО, а сметосъбирането липсва

0
685
Такса битови отпадъци (ТБО) e многократно завишена в много от населените места в община „Родопи“.
В същото време промяна в услугата сметопочистване няма.
Всекидневно има проблеми със сметосъбиращата фирма в селата от община “Родопи“ и контейнерите за смет преливат.
Общинските съветници в опозиция споделиха, че информацията за решенията за обслужването на битовите отпадъци е представена пред Общинския съвет едва час преди нейното гласуване. За такъв срок не е възможно по-сериозно разглеждане на мерките.
План-сметката и Докладната за определяне на размера на таксата за 2024 г., не дават достатъчно информация за належащото повишаване на таксите.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here