Наливат над 23 млн. лева от Европа в новия технопарк край Пловдив

0
155

Изграждане на технопарк край село Калековец е сред одобрените проекти през Концепция за интегрирано териториално развитие.  Общата стойност на проекта е за над 90 млн. лева, като целта е да се оползотвори оптимално икономическия потенциал на Южен Централен район, като център на индустрията в страната. В проекта са общините Пловдив, „Марица”, Куклен, ТИЗ и още няколко фирми и клъстери от областта.

В три от проектите през концепцията е залегнало изграждането на инфраструктурата във високотехнологичният парк за иновации край село Калековец. Тя е на площ от 2,6 млн. кв. м, като бе една от локациите, които се предлагаха на Фолксваген да построи своя завод.

Първият от проектите е на стойност от 9,8 млн. лева, като той е за изграждане на нов колектор за отпадъчни битови води в индустриалната зона до село Калековец. Посредством необходимата ВиК инфраструктура ще отвежда същите от индустриалната зона до северен обходен колектор на гр.Пловдив, а оттам в ПСОВ – Пловдив.  Първата дейност е  изграждане на колектор за отпадъчни битови води от индустриалната зона до село Калековец с капацитет от 150 куб.м на час, както и трасе от 9 км до Пречиствателната станция.

С 12 млн. лева пък се предвижда  изграждане на пътна инфраструктура. Това включва изграждането на 7 км общински улици на територията на технопарка, както и 5 км велоалеии по тях.

Последната дейност е за 1 млн. лева, като е за изграждане и въвеждане в експлоатация на 1 бр. възлова станция 110 kV „Калековец“.

С трите дейности ще се обособи и т.нар. технопарк, който ще е готов да приеме инвеститори на новата си територия. В същото време от АПИ смятат да разширят пътя от АМ „Тракия” до другата част на индустриалната зона и самото село.  Средствата оттам се предвиждат от републиканския бюджет.

/ Източник: TrafficNews /

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here