Лилия Недева, депутат от “Български възход”: Гражданска отговорност може да поскъпне над два пъти

0
145

Лилия Недева е Народен представител от ПГ на “Български възход” в XLVIII Народно събрание от 16ти МИР – Пловдив град. Родена и израснала в Пловдив, завършва образованието си в града под тепетата. Владее свободно немски, английски и италиански. Няколко години е живяла и учила в Германия. Завършва образованието си в ПУ “Паисий Хилендарски” – Международни икономически отношения – бакалавър и две магистратури – едната “Международна търговия”, а другата “Счетоводство и анализ”. В момента е докторант в направление “Социално управление” като догодина ще защитава дисертация на тема “Проблеми в управлението на социалния капитал в общинските предприятия (по примера на община Пловдив)”. Има над 13 години трудов стаж в банковия сектор като Мениджър връзки с Корпоративни клиенти, както и е била Директор на Дирекция “Стопански дейности” в Община Пловдив.

image

– Госпожо Недева, защо служебният министър на финансите предложи промяна в Кодекса за застраховането, която предвижда безусловно плащане от Националното бюро “Зелена карта”? Кое налага това?
– Нямам представа какво го налага, но е факт, че Зелена карта е частно – правен субект, в който ние се намесваме неправомерно, тъй като в една голяма част от страните в ЕС, подобен закон дори не съществува. А европейската система Зелена карта съществува от 1949 г., а застрахователният сертификат Зелена карта се въвежда през 1953 г. При положение, че договореностите текат от толкова отдавна и има стриктни вътрешни правила, аз не виждам смисъл да се месим като държава със закон в тези взаимоотношения.

– Какви ще бъдат последиците, ако бъде приета въпросната промяна в Кодекса за застраховането?
– Ако бъде приет законопроектът, на който Министерството на финансите е вносител, това означава източване на застрахователните ни дружества.

– Има ли опасност това да доведе до фалити на застрахователи?
– Да, определено. Определено има опасност от недоброжелателни чуждестранни застрахователни дружества, няма да споменавам държави – обществено известно е къде стават най-големите застрахователни измами в Европа. Те ще се облагодетелстват при всяка възможност, а ние им отваряме една широка врата за това.

– А как ще се отрази това върху шофьорите – доколко са правомерни опасенията, че ще се вдигне неимоверно Гражданската отговорност? 
– Много е вероятно Гражданската отговорност да се вдигне минимум два пъти, защото когато нашите застрахователи са изправени пред такъв финансов риск, те трябва да го покрият. И откъде трябва да дойдат тези средства, естествено, че от застрахованите лица. Следователно трябва да вдигнат цените, за да покрият тези рискове.

– Първоначално беше казано, че тази промяна е свързана с изискване за влизането ни в Еврозоната. Има ли такова условие?
– От трибуна в сряда казах много ясно, че няма такова изискване. Проверила съм щателно във всички споразумения на Република България рефериращи към присъединяването ни в Еврозоната, защото няколкократно в комисия беше поискан доклад за това от Министъра на финансите, но НЕ ни беше предоставен. Видно от публикувания на сайта на Министерството на финансите Доклад относно изпълнението на Плана за действие за изпълнение на последващи ангажименти СЛЕД присъединяването към ERM 2, в частта Небанков финансов сектор, Комисията за финансов надзор е извършила проверки за съответствие на техническите резерви със задълженията по “Зелена карта”. Ясно е записано, че тези действия включват извършване на проверки, включително НАСРЕЩНИ проверки, за установяване достатъчността на заделените технически резерви във връзка със задълженията към участниците в системата “Зелена карта”. Статус – ИЗПЪЛНЕНО още към септември 2020 година. Разработване на подзаконова уредба по прилагане на Кодекса за застраховането по отношение на системата на управление, включително принципа на разумния инвеститор – Статус “ИЗПЪЛНЕНА” към декември 2021 година. През май 2020 година е извършен анализ на инвестиционните политики и портфейлите на застрахователите по общо застраховане. През месец декември 2022 г. следва да е извършен мониторинг на финансовата стабилност на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи чрез получаване на периодични справки за финансовото му състояние. От дотук изложеното, не ми става ясно къде по – точно последващите ни ангажименти относно присъединяването ни към ERM 2 и Еврозоната НЕ са изпълнени след като ясно е записано на сайта на Министерството на финансите и подкрепено явно с доклади и регулярни мониторинги от Комисията за финансов надзор, че Република България изпълнява всички поети ангажименти.

– Добре, защо тогава се внася тази промяна – какъв е истинският мотив?
– Нямаме разумно обяснение. Не получихме такова.

– Възможно ли е, за да се обслужи един кореспондент?
– Много е вероятно. Не смея да казвам нищо, защото нямаме доказателства за това, но това е безумие, което никой от ЕС на нас не ни го изисква. Нито за ERM II, където за последващите ни ангажименти ние сме изрядни. Комисията по финансов надзор дори си е дала перфектно становище в самия законопроект, който е внесен от Министерството на финансите, в който КФН казва:

1. Регулаторният режим в България се доближава повече до нормативната уредба в Испания, Полша, Словакия, Словения, Унгария и Чехия, отколкото до тази в другите държави членки, които НЕ предвиждат никакъв режим спрямо националните бюра.

2. Българската нормативна уредба ИЗЦЯЛО съответства на НАЙ-ДОБРИТЕ практики, които предвиждат възможности за надзор спрямо националното бюро, съпоставими с тези, които се прилагат спрямо застрахователите и презастрахователите.

3. Българският регулаторен режим ИЗЦЯЛО съответства на законодателствата в другите държави, в които липсва правомощие на надзорните органи да разпореждат извършване на плащания от страна на съответните им национални бюра.

4. Същевременно държавите членки НЕ са установили в практиката си сходни проблеми, изразяващи се в неизпълнение на задълженията на националните бюра или на отделни застрахователи в рамките на системата “Зелена карта”.

– Добре, тогава защо министерството предлага безусловно плащане? Какво стои зад тази промяна?
– Трябва да питате тях.

– Логично ли е това, което искат застрахователите – те предлагат при усвояване на банкова гаранция, да се предоставя документ, че парите са преведени на пострадалите лица?
– Да, предлагат текста, който предлага и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и Съюзът за стопанска инициатива, а аз между другото припознах и днес внесох от мое име. Те предлагат изрично да е включен текстът за представяне на документи за валидност на претенцията, включително банково извлечение за плащане на увреденото лице или неговите наследници. Банковото извлечение е изключително важен документ в този случай, защото без такъв документ, вероятността за подобни измами е много голяма. И транспортните фирми се оплакват точно от такива проби за имами, които обаче не се случват, защото в момента това е текущият начин на работа на бюрата – представят се банкови извлечения. И когато не се представи такова, бюрото може да откаже плащането, защото реално плащане не е извършено и пострадалото лице не е обезщетено по надлежния ред.

– България има чудесно установени практики в тази посока, защо не се следват те?
– И аз това питам – какво налага това? В никакъв случай не е изискване за приемането ни в Еврозоната. Както вчера в зала много колеги от другите партии артикулираха. Това не е изискване и съм го проверила по всички възможни канали. Нямаме изискване за промяна на този закон и той да ни попречи на влизането в Еврозоната. Ние сме с най-добрите практики в областта на застраховането.

– Да разбирам ли, че става въпрос за една добре организирана лъжа – в мотивите написано ли е, че това е изискване за присъединяването ни?
– В мотивите е написан един витиеват текст, че евентуално това е изискване, но аз не мога да твърдя такова нещо. Написано е – поради идентифицираните слабости в дейността на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, които между другото вече е пределно ясно, че са против този закон, и на отделни български застрахователи при изпълнения на задълженията им в рамките на системата зелена карта, обаче има необходимост от засилване на националната регулаторна рамка с цел гарантиране в пълна степен правилното функциониране на системата зелена карта в България и с оглед на изпълнение на поетите ангажименти на страната след присъединяване към валутния механизма ERM II. Но това е абсолютна лъжа, няма такова нещо.

 

/trud.bg/

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here