Крумово последно по разпределени средства в „Родопи“

0
395

Община „Родопи“ прие своя бюджет за 2024 година, който е в размер на 52 547 643 лева.

Бюджет, в който село Крумово е на последно място по заложени средства в капиталовата програма. На последно място преди Бойково, Ситово, Лилково и Оризари, населени места с брой жители от 21 до 350 души.
Средствата отредени за Крумово бяха подкрепени от съветниците от селото Емил Иванов и Николай Гачев.

Селото ще получи само 79 820 лева, които са за проектиране на второстепенна канализационна мрежа, макар, че все още има недовършен Втори главен колектор в Крумово. Така 2024 година се очертава като първата нулева година за селото.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here